Criză acută de spații la procurori. Arhiva ținută la 50 de kilometri

Procurorii parchetului Tribunalului Cluj au fost nevoiți să-și mute arhiva la 50 de kilometri de sediul instituției din cauza lipsei de spații în acre să o depoziteze.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj îşi desfăşoară activitatea într-un imobil aflat în proprietatea Statului Român şi în administrarea Ministerului Justiţiei, în baza unui protocol încheiat cu Tribunalul Cluj, folosinţa spaţiilor fiind gratuită. Situaţia este similară şi în ceea ce priveşte Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. În analiza activității Parchetului Tribunalului Cluj din 2022 se arată că la nivelul celor două unități de parchet există condiţii improprii de muncă, generate de spaţiul insuficient, atât în ceea ce priveşte posibilităţile de ocupare a birourilor de către personal, cât şi în privinţa arhivării dosarelor. Arhiva este în moment arhiplină, dosarele fiind depozitate în fișete și dulapuri, amplasate în birouri și pe coridoare, fapt ce restrânge și mai mult spațiu necesar bunei desfășurări a activității. „Spaţiile alocate desfăşurării activităţilor celor două unități de parchet au o suprafaţă totală de 700mp, respectiv 366 mp şi sunt folosite de circa 100 de persoane (procurori, personal auxiliar, personal conex, personal contractual, funcţionari publici”, arată reprezentanții Parchetului Tribunalului Cluj

În vederea remedierii problemei lipsei de spațiu de arhivare, în urma demersurilor efectuate în anul 2021, a fost alocate fonduri de către ordonatorul principal de credite și au fost achiziționate containere de arhivare amplasate în curtea Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, la 50 de kilometri de Cluj-Napoca, fiind folosite cu această destinație de cele două unități de parchet.

Pentru rezolvarea problemei lipsei spațiilor cu care se confruntă procurorii, în cursul anului 2015 s-a obţinut un nou sediu, în care să-și desfășoare Parchetul Tribunalului Cluj și Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca. Imobilul este situat în Cluj-Napoca, str. General Traian Moşoiu, nr.23,jud.Cluj. Clădirea a fost transmisă prin Hotărârea Guvernului României nr. 497 din 1 iulie 2015 din domeniul public al statului- administrarea M.A.N în administrarea Ministerului Public cu destinația sediu pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. Imobilul este compus din teren în suprafaţă de 1.494 mp şi o construcţie cu regim de înălţime S+P+2E având suprafaţă construită la sol de 825 mp şi suprafaţa construcţiei desfăşurată de 2.415 mp., fiind intabulat în CF nr. 313269 Cluj Napoca.

Imobilul a fost cuprins în programul de investiţii „Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor” aprobat prin Ordinul Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr. 3989 din 22.10.2020, iar în urma parcurgerii tuturor etapelor de aprobare a investiţiei şi a încheierii contractului de execuţie lucrări nr.835/15.10.2021, în toamna anului 2021, a fost predat de P.T.Cluj către Compania Naţională de Investiţii. S.A și executantului SC Safesteel SRL Suceava.

Valoarea totală avizată a investiţiei, în conformitate cu Ordinul Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr.2859/07.11.2022 (prin care au fost reaprobaţi indicatorii-tehnico economici), este de 38.923.421 lei(inclusiv TVA), din care a lucrărilor finanțate prin” C.N.I „S.A este de 37.949.108 lei(inclusiv TVA), iar cea finanțată de Ministerul Public este 974.313 lei(inclusiv TVA). Misterul Public urmează ca în perioada următoare să efectueze proiectarea şi execuţia branşamentelor de utilităţi, precum şi urmărirea lucrărilor de către diriginţi de şantier specializaţi, suma avizată pentru acestea fiind de 357.153 lei( cu TVA inclus)

„Potrivit contractului încheiat între Compania Naţională de Investiţii. S.A și executantul SC Safesteel SRL Suceava lucrările de execuţie la obiectivul de investiţii „Consolidare, reparaţie capitală şi etajare la P.T.Cluj” urma să se execute pe o perioadă de 36 de luni, acestea fiind demarate în luna februarie 2022, după emitere ordinului de începere a lucrărilor din 21.02.2022. Pe parcursul executării au apărut unele impedimente determinate de lipsa unui contract de servicii de asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor, astfel încât la sfârşitul lunii octombrie 2022, lucrările au fost sistate. Ca urmare a reavizării prin Ordinul M.D.L.P.A nr.2859/07.11.2022 a indicatorilor tehnico-economici şi atribuire a contractului de execuţie lucrări, Compania Naţională de Investiţii. S.A a demarat procedura privind întocmirea contractului de prestări servicii de asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor, fiind avizate totodată şi întocmirea oricărei documentaţii necesare în perioada de executare”, se arată în analiza activității Parchetului Tribunalului Cluj.

C.P.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut