Consorțiul Universitaria își propune intensificarea implicării în politicile publice în domeniul educației și al cercetării

Consorțiul Universitaria – cel mai reprezentativ consorțiu universitar din România – a decis, în cadrul reuniunii găzduite, în perioada 16-19 martie, de Universitatea Babeș-Bolyai, să formuleze o serie de propuneri menite să crească nivelul calității și al coerenței politicilor publice naționale în domeniul educației și al cercetării din România, urmând ca președinția consorțiului să fie asigurată în următoarele 12 luni de rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Conform unui comunicat al UBB, remis, luni, presei, în urma discuțiilor derulate la nivelul rectorilor și al grupurilor de lucru organizate pe domenii strategice universitare s-a stabilit necesitatea creșterii coordonării consorțiului prin adoptarea tuturor deciziilor în Consiliul de Administrație al acestuia prin consens al celor 9 rectori, precum și necesitatea acțiunilor concertate și coerente pe modelul alianțelor universitare europene. De asemenea, membrii Consorțiului Universitaria au decis:

● instituționalizarea deciziei adoptate în anul 2018, de asociere a Universității de Stat a Republicii Moldova, prin semnarea unui parteneriat strategic și acordarea statutului de invitat permanent la reuniunile Consorțiului Universitaria;

● dezvoltarea unui parteneriat strategic cu Academia Română; conturarea cu prioritate a unor programe educaționale comune și parteneriate între membrii Consorțiului Universitaria, pentru a se înscrie în competițiile de proiecte de cercetare sau de dezvoltare instituțională;

● promovarea intereselor legitime comunităților academice din consorțiu în spațiul academic și de cercetare din România, mai ales în vederea unei reprezentări a consorțiului corespunzătoare tradiției istorice și contribuției cantitative și calitative a celor 9 universități la componentele de educație și cercetare ale mediului academic din România;

● formarea unor grupuri de experți care să ofere consultanță și propuneri de politici asumate de Consorțiul Universitaria pentru autoritățile naționale, inclusiv în dezbaterea unor proiecte legislative;

● solicitarea și facilitarea coordonării acțiunilor comisiilor și instituțiilor naționale precum ARACIS, CNATDCU, CNCS, CNFIS, etc., pentru a crește coerența deciziilor în sistemul de învățământ superior, coordonarea fiind necesară și în cazul autorităților naționale cu contribuții în mediul academic;

● organizarea unor acțiuni comune cu conducerea CNATDCU pentru a promova criterii adecvate și echitabile între domenii academice, pentru transparență și consultare în procesul de elaborare sau modificare a acestora;

● promovarea, în cadrul CNFIS, a criteriilor și standardelor de finanțare bazate pe calcului costului real pe student și pe raportarea performanțelor la valorile optime ale indicatorilor pentru finanțarea suplimentară;

● colaborarea cu Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru a se evita dezvoltarea unor calificări și ocupații care se suprapun peste cele deja existente prin programele academice sau care le afectează printr-o fragmentare neconformă bunelor practici internaționale;

● formularea unor solicitări adresate autorităților pentru evitarea excluderii nejustificate a universităților din categoria beneficiarilor anumitor tipuri de proiecte asociate fondurilor naționale și europene, evitarea promovării egalității în detrimentul echității în finanțarea proiectelor și adaptarea plafoanelor de finanțare la dimensiunile grupurilor de beneficiari din fiecare regiune, precum și promovarea unor demersuri transparente și competitive în distribuirea fondurilor naționale și europene, care să contribuie la o dezvoltare echilibrată a țării;

● identificarea și definirea, prin dialog cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Inspectoratul General pentru Imigrări, respectiv Ministerul Muncii, de soluții privind scurtarea termenelor de obținere a vizelor, a permiselor de ședere, a permiselor de muncă pentru studenții și colaboratorii din țări terțe non-UE.

***

Consorțiul Universitaria s-a întâlnit, în perioada 16-20 martie 2022 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la dezbateri participând, alături de reprezentanții personalului academic și ai studenților din consorțiu, și reprezentanți ai Academiei Române, autorităților naționale în domeniu și ai consiliilor și comisiilor naționale cu atribuții în domeniul academic.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut