Concurs de selecție pentru constituirea Corpului Național de experți în managementul educațional

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4.679/08.07.2020 pentru aprobarea Calendarului desfășurării concursului național de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți în management educațional (CNEME) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 602 din 9 iulie 2020.

Procesul de selecție a început luni, 13 iulie, prin completarea formularului de selecție, disponibil on-line, și se încheie în 19 iulie. În 20 iulie vor fi afișate listele cuprinzând candidații admiși în urma procesului de selecție online.

În intervalul 20 – 27 iulie, candidații admiși vor depune, la inspectoratele școlare județene, portofoliile cu documentele prevăzute de metodologia de organizare și desfășurare a concursului. Aceste portofolii pot fi transmise și electronic, până la ora 16:30, în data de 27 iulie, pe adresele de e-mail comunicate de inspectoratele școlare – informează MEC.

Conform aceleiași surse, ordinul de ministru privind înscrierea în Registrul național al experților în management educațional a cadrelor didactice declarate promovate va fi emis până în data de 24 august 2020, după parcurgerea celorlalți pași prevăzuți în calendar, inclusiv evaluarea portofoliilor și a contestațiilor, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

Calitatea de membru în Corpul Național de experți în management educațional, certificată prin înscrierea în Registrul Național al experților în management educațional, în urma promovării concursului de selecție organizat de Ministerul Educației și Cercetării, este una din condițiile obligatorii pentru participarea la concursurile de selecție a inspectorilor școlari și a directorilor unităților de învățământ din sistemul preuniversitar, conform prevederilor legale.

M. T.

Articole din aceeasi categorie