Comisia Europeană a aprobat programul regional Nord-Vest pentru România

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene a unui nou Program Regional aferent perioadei de programare 2021-2027, Programul Regional Nord-Vest, informează MIPE.

În acest moment, trei Programe Regionale sunt aprobate de Executivul European, după ce marţi MIPE a primit aviz pozitiv pentru PR Vest şi PR Sud-Muntenia.

Cele 8 Programe Regionale aferente perioadei 2021-2027 dispun de o alocare totală de peste 11 miliarde de euro şi au fost elaborate în aşa fel încât să fie permis transferul de competenţe administrative şi financiare de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, împreună cu resursele financiare necesare exercitării acestora.

„Privind retrospectiv, mandatul anterior a stat în special sub semnul negocierilor pentru primele versiuni ale programelor 2021-2027. Acum, după ce am semnat Acordul de Parteneriat, mă bucur că, rând pe rând, meritele muncii sunt răsplătite, prin aprobarea acestor Programe Regionale care, fără să exagerez, vor da o altă faţă României. Doar cele trei programe aprobate ieri şi astăzi înseamnă 4 miliarde de euro pentru intervenţii care să aducă performanţă energetică, valorificarea spaţiilor degradate de la nivelul oraşelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiţii în reţeaua de drumuri judeţene şi în infrastructura educaţională. Obiectivul este ca până la sfârşitul anului anunţul că un nou Program a fost aprobat să fie unul recurent, pentru ca toate cele 16 să primească aviz pozitiv în 2022 şi să urgentăm lansarea apelurilor de proiecte”, a declarat Marcel Boloş, ministrul de resort.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de aproximativ 1,44 miliarde de euro şi susţine, prin priorităţi de finanţare specifice, transformarea regiunii într-o regiune competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice (alocare de 327,90 milioane euro), cu localităţi Smart (60,33 milioane euro) şi prietenoase cu mediul (alocare totală 210,66 milioane euro), cu mobilitate urbană multimodală durabilă (alocare totală 305,15 milioane euro) şi accesibilă (alocare totală 184,97 milioane euro), o regiune educată (alocare totală 77,38 milioane euro) şi atractivă (alocare totală 210,36 milioane euro). Pentru intervenţiile dedicate asistenţei tehnice este prevăzută o alocare financiară de 60,46 milioane euro.

Programul Regional Nord-Vest a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia de punere în aplicare nr. C(2022) 7386/11.10.2022. Decizia a fost emisă cu data de 11 octombrie şi comunicată prin sistemul informatic care asigura interfaţa Comisia Europeană cu România în data de 12 octombrie.

Săptămâna trecută a avut loc evenimentul de semnare a Acordului de Parteneriat între Guvernul României şi Comisia Europeană, documentul strategic care acoperă fondurile Politicii de Coeziune şi cel al Politicii Maritime şi Pescuit pentru perioada de Programare 2021 – 2027.

Astfel, în al treilea exerciţiu financiar prin care statul român va beneficia de fonduri europene, se vor implementa 16 Programe, prin care României îi vor fi alocate peste 31 de miliarde de euro.

Primul Program aprobat de Executivul european din Politica de coeziune 2021-2027 a fost Programul Asistenţă Tehnică, la 23 august, cu o alocare de 0,96 miliarde de euro.

În continuare, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene are drept obiectiv finalizarea procesului de negociere formală şi aprobare a tuturor programelor aferente perioadei 2021-2027 până la sfârşitul anului în curs, se precizează în comunicat.

La finele lunii iunie, Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă care completează cadrul legal necesar exercitării de către Agenţiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) a atribuţiilor care derivă din îndeplinirea calităţii de autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării regionale precum şi în domeniul prevenirii, constatării şi sancţionării neregulilor.

Actul normativ are în vedere ca ADR să fie de deplin funcţionale în cel mai scurt timp, pentru a evita eventuale întârzieri în demararea implementării programelor regionale şi, totodată, riscul de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile cu această destinaţie.

Prin soluţiile legislative prevăzute, ordonanţa permite ca deciziile luate de către ADR în procesul de gestionare şi control al programelor regionale să aibă forţă juridică obligatorie pentru solicitanţi, beneficiari sau alte entităţi cu care intră în raporturi juridice în exercitarea funcţiilor.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut