Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” – Șanse duble pentru viitorul elevilor

Colegiul Tehnic “Raluca Ripan”, cunoscut de mulți după vechiul nume, LIA (Liceul de Industrie Alimentară), a fost și este singura școala de profil industrie alimentară din județ. La înființare, în anul 1948, s-a numit Școala Tehnică Alimentară pentru Industria Produselor Lactate.

Fiind un liceu de filieră tehnologică, pregătirea elevilor este îndreptată spre dobândirea unor noțiuni de cultură generală și mai ales spre dobândirea competențelor generale și specifice domeniului de pregătire. Procesul instructiv-educativ dă posibilitatea elevilor să-și dezvolte potențialul la cele mai înalte cote, dovadă fiind rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile profesionale.

Formăm elevii la un standard european, indiferent de nivelul de studiu – liceu, școală profesională sau școală postliceală – în industria alimentară și în gastronomie. Scopul nostru este de a pregăti/ educa elevii în domenii de studiu necesare pe piața europeană a muncii.

Absolvenții noștri devin specialiști bine cunoscuți nu numai în industria alimentară, ci și în domenii precum științele agronomice, medicină, economie, chimie sau cercetare științifică.

Baza materială. Servicii oferite

Baza materială corespunde cerințelor unui învățământ modern. Școala deține 15 cabinete pe discipline, 5 laboratoare dotate cu mobilier modern, echipamente multimedia și conexiune la internet, sală de sport, o sală de servire a mesei (mini restaurant). Activitatea de instruire practică se desfășoară în 4 ateliere școală sau la agenții economici cu care școala are încheiate acorduri de parteneriat.

Elevii școlii beneficiază de asistență medicală și servicii de cazare în internatul propriu.

Activitate extracurriculară

Activitățile extracurriculare și extrașcolare au devenit tot mai importante pentru extinderea nivelului de cunoaștere, autocunoaștere și dezvoltare personală a elevilor. Implicarea unui număr cât mai mare de elevi și cadre didactice în activitățile extracurriculare a devenit un deziderat al școlii noastre. Dintre acestea amintim: Festivalul „Culinaria”, Concursul Județean „Rețetele bunicii”, concursuri și aniversări tematice, excursii în țară și străinătate, mobilități Erasmus destinate elevilor.

Posibilități de integrare a absolvenților

Școala are încheiate acorduri de parteneriat cu agenți economici din domeniul industriei alimentare și serviciilor în alimentație publică, în scopul efectuării stagiilor de practică și pentru facilitarea tranziției de la școală spre locul de muncă.

Instruirea practică la locul de muncă reprezintă cheia formării profesionale de calitate. Firma are posibilitatea de a cunoaște elevul, de a-l familiariza cu mediul de lucru, cu echipa, cu tehnologiile folosite și deschide posibilitatea colaborării în continuare printr-o posibilă angajare la finalizarea studiilor, cu efect benefic asupra ambelor părți implicate în procesul de formare profesională.

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021
  • Învățământ liceal:

Clasa a IX-a: specializarea Tehnician în gastronomie – o clasă; specializarea Tehnician  în indutria alimentară – o clasă:

  • Învățământ liceal seral:

Clasa a XI-a: specializarea Tehnician  în industria alimentară – o clasă;

  • Învățământ profesional dual:

Clasa a IX-a: specializarea Preparator produse lactate – 0.5 clase; specializarea Preparator produse din carne și pește – 0.5 clase;

  • Învățământ profesional:

Clasa a IX-a: calificare Bucătar – o clasă;

  • Învățământ postliceal:

Anul I: calificare Tehnician dietetician – o clasă.

***

Tradiția de 72 de ani, dăruirea și profesionalismul colectivului școlii, calitatea pregătirii absolvenților conferă Colegiului Tehnic „Raluca Ripan” certitudinea continuității.

Într-un mediu educațional competitiv, elevii școlii beneficiază de pregătire teoretică și de specialitate de calitate, care le oferă premisa găsirii unui loc de muncă după absolvire sau continuării studiilor într-o instituție de învățământ superior.

În mediul online ne găsiți pe site-ul www.colegiulralucaripan.ro și pe pagina de Facebook a școlii.

Director
Prof. ing. Adriana TARȚA

Articole din aceeasi categorie