Colegiul Tehnic de Comunicații ”Augustin Maior” – mereu în pas cu viitorul!

În această perioadă fără precedent, în care școala tradițională a fost transferată în mediul online, noi, profesorii Colegiului Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca, ne-am străduit să găsim împreună soluții alternative de a comunica cu elevii și părinții acestora, de a planifica și de a învăța altfel. Și am reușit. Am reușit să transformăm instruirea convențională în instruire computerizată, să facem distanțele să pară mai mici, să rămânem conectați social chiar și în timp ce suntem separați, să învățăm lucruri noi, să învățăm unii de la alții.

Nu a fost foarte greu, deoarece în școala noastră profesorii au fost receptivi la nou și au aplicat de mult un învățământ modern inovativ. Voința de schimbare este strâns legată de alte calități: deschidere și flexibilitate în proiectarea activităților, independență în luarea deciziilor, evaluare critică a materialelor didactice și capacitate de a dezvolta conținuturi adaptate folosind cele mai noi metode de predare-învățare.

Participarea profesorilor la cursuri de formare continuă, la programe Erasmus+, obținerea unor certificate/ distincții de recunoaștere naționale și internaționale constituie adevărate cărți de vizită ale școlii.

Am înțeles cu toții, profesori, elevi și părinți, că învățarea poate continua dincolo de școală cu instrumente online accesibile tuturor și cu multă determinare. Astfel, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, să fim în pas cu viitorul!

Au contribuit la aceste realizări experiența de la catedră a cadrelor didactice și punctele tari ale școlii noastre, demne de menționat:

  • Infrastructură adecvată și dotare excelentă cu table interactive în sălile de clasă, laboratoare și ateliere de specialitate amenajate conform standardelor, cabinet medical modern, internat și cantină pentru elevii din alte localități;
  • Personal didactic calificat, performant, preocupat de propria perfecționare și formare continuă, cu disponibilitate pentru inovație și muncă în echipă;
  • Colaborarea cu agenți economici de profil pentru asigurarea stagiilor de pregătire practică a elevilor în domeniile electronică automatizări, economic și producție media;
  • Realizarea unor parteneriate educaționale locale, regionale și naționale, care asigură relații bune cu diverse organizații, instituții publice și de învățământ în vederea derulării activităților extrașcolare precum: proiectul finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare implementat de către Ministerul Educației Naționale, „ROSE – Romanian Secondary Education Project”, proiect Erasmus+ „Rețele parteneriale pe domeniul electronică”, proiect Erasmus+ „Metode de predare pentru generația Z”, activități în cadrul programului mondial „Eco-Schools” – program pentru managementul mediului.

Este firesc să ne mândrim și cu rezultatele obținute de elevii noștri în ultimii trei ani școlari: 21 premii și 14 mențiuni naționale, 62 premii și mențiuni județene obținute la concursuri și olimpiade școlare: Concursul de matematică „Adolf Haimovici”, Concursul de chimie „Petru Poni”, Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, Concursul de limba engleză „Quest”, Concursul de fizică „Ștefan Procopiu”. De asemenea, anual, peste 95% dintre absolvenți își continuă studiile la facultăți și universități de profil.

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021

Colegiul Tehnic de Comunicații  „Augustin Maior” din Cluj-Napoca are în oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021 următoarele calificări:

Clasa a IX-a, învățământ de zi:

Profil tehnic /Domeniul: Electronică, Automatizări: Tehnician de telecomunicații – 1 clasă; Tehnician operator tehnică de calcul – 1 clasă;

Profil tehnic/ Domeniul: Producție media: Tehnician operator procesare text-imagine – 1 clasă;

Profil servicii/ Domeniul: Economic: Tehnician în activități de poștă  – 1 clasă.

Învățământ postliceal:

Domeniul: Electronică, Automatizări: Tehnician electronist telecomunicații – 1 clasă;

Învățământ profesional dual – partener Compania Bosch: Electromecanic utilaje și instalații industriale -12 locuri;

Învățământ profesional de stat: Electronist rețele de telecomunicații – 1 clasă, partener RCS&RDS; Electromecanic utilaje și instalații industriale – 14 locuri, Sanex SA.

Se asigură burse, practică la agenți economici, locuri de muncă la terminarea studiilor și alte beneficii.

Cei interesați pot obține informații suplimentare la sediul Colegiului Tehnic de Comunicații „Augustin Maior”, Cluj- Napoca, strada Moților nr. 78-80, sau la telefon 0264-594995.

Director,
Angela Doina ROȘCA

Articole din aceeasi categorie