Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej – drumul sigur spre succes

CNAM Dej s-a născut din dorința arzătoare a populației orașului și a elitei culturale dejene de a avea în oraș, reședință de județ la acea vreme, o instituție de învățământ liceal care să formeze tinerii din zonă. După îndelungi insistențe, la 31 octombrie 1900, clădirea cu aspect monumental este terminată și deschisă elevilor.

În 9 octombrie 1919 își redeschide porțile ca liceu românesc sub patronajul lui Andrei Mureșanu, nume ales  de directorul de atunci, Victor Motogna. Supus intemperiilor istoriei, liceul va fi pe rând liceu de băieți, liceu unic, liceu mixt, școală medie, liceu industrial. Din 1990 redevine liceu teoretic cu profil real și uman, iar din anul 1991 are și profilul informatică. Din anul 1992 primește clase de gimnaziu cu predare intensivă a limbilor engleză și franceză, iar din anul 2000 și a limbii germane.

Ca o recunoaștere a meritelor deosebite avute de-a lungul existenței sale, Ministerul Educației Naționale îi acordă, în anul 1996, rangul de Colegiu Național.

Misiunea și viziunea școlii

Ne construim viziunea pe formarea unei personalități armonioase, creativ-pragmatice, capabile să învețe pe tot parcursul vieții și de a oferi educabililor posibilitatea descoperirii și afirmării talentului, aptitudinilor și aspirațiilor proprii.

În contextul unei societăți dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reușitei în plan profesional și social, misiunea noastră este de a oferi elevilor un proces instructiv-educativ de calitate, într-un mediu democratic și dinamic, în scopul atingerii performanței individuale și colective.

Infrastructura

Acestui scop nobil îi servește din plin și baza materială și didactică în permanentă îmbunătățire. O parte din sălile de clasă sunt dotate cu table interactive și videoproiectoare, există trei laboratoare de informatică,  laboratoare de biologie, fizică, chimie, cabinete pentru limbile moderne, istorie, geografie, consiliere, CDI, bibliotecă franceză și engleză, sală de consiliere a părinților, sală de sport modernă și teren de sport sintetic, sală festivă, sală pentru clubul de robotică, pentru clubul de pictură, două cabinete medicale și o sală pentru stația de radio a școlii.

Oferta educațională

Oferta educațională variată atrage elevii cei mai buni de pe raza orașului și a localităților limitrofe, ceea ce se reflectă și în rezultatele obținute.

Pentru absolvenții claselor primare doritori de a studia o limbă străină de viitor, colegiul nostru oferă o clasă cu profil engleză – germană, cu predare intensivă a limbii engleze, profil unic pentru orașul nostru. Limba germană se predă și la nivelul liceului, pentru a asigura continuitatea.

La liceu opțiunile sunt multiple. Colegiul vine în întâmpinarea absolvenților cu două clase de matematică-informatică intensiv, una de științele naturii, iar pentru cei cu înclinații umaniste, o clasă de engleză-bilingv.

Trăind în bună conviețuire cu minoritățile din zonă, oferim etnicilor maghiari posibilitatea de a studia în limba maternă la profil real, specializarea științele naturii.

Performanțe școlare

Rezultatele elevilor la examenele naționale, la concursurile și olimpiadele școlare sunt relevante pentru evoluția instituției și ne situează printre primele licee din județ cu procentaje de 100% la Evaluarea Națională și peste 95% la Bacalaureat în fiecare an (2019 a adus și 3 medii de 10: Cozoș Anamaria, Cîrdan Ana, Roman Ondina).

La etapele județene ale diferitelor olimpiade, din acest an școlar, elevii noștri au obținut 4 premii I, 6 premii II, 4 premii III, 25 de mențiuni, iar la etapa națională, medalii de argint și mențiuni la informatică și biologie, adăugate panopliei de succese a colegiului. Rareș Pătcaș, absolvent 2019, a obținut premii naționale și internaționale în domeniul informaticii, anual, iar elevii Gîngă Cătălin și Tudor Bote rezultate deosebite la olimpiade și concursuri de profil în domeniul istoriei.

Concursurile naționale sunt pentru elevii noștri ocazii de a-și pune în valoare cunoștințele și pasiunile pentru diversele domenii, astfel, concursurilor de tradiție la care elevii noștri participă anual li se adaugă altele noi, cu succese remarcabile: Concursul Național de Robotică First Tech Challenge, unde echipa Vectron a colegiului a fost premiată, iar trei dintre membri acesteia – Robert Cociș, Coroian Sebastian și Andrix Bulea au fost recompensați cu un loc la buget la Facultatea de Mecatronică. Echipajului participant la concursul „Cultură și Civilizație” a ocupat locurile I și II în ultimii cinci ani, fiind premiat de IȘJ Cluj și invitat în anul Centenarului să deschidă Gala Excelenței în Educație.

CNAM încurajează participarea elevilor la diferite activități: ecologizare, voluntariat, proiecte etwinning, parteneriate cu școli din India, Anglia, Franța, Republica Moldova, competiții de debate, astronomie, matematică, română, informatică. Școala noastră este organizatoarea concursurilor „Interscience”, „Dumitru Țiganetea”, „Someș Tech Challenge”, cu un număr tot mai mare de participanți.

Pentru a-și urma hobby-urile și pentru a-și descoperi sau îmbunătăți talentele, elevii au posibilitatea de a se înscrie în cluburile de pictură, teatru sau sport, participând la festivaluri de profil și la competiții sportive din țară și străinătate.

Personalități

Colegiul nostru a beneficiat de la început de dascăli dedicați și valoroși, care, bineînțeles, au reușit să transmită  și elevilor lor respectul, valoarea, dorința de a performa în meseria aleasă. Medici, profesori universitari, decani, diplomați, ingineri, artiști, pictori, critici literari, scriitori, absolvenții colegiului au reușit să își facă un renume pe plan național sau internațional. Iată câteva nume: Grigore Zanc, Vistrian Mătieș, Ioan Chirilă, Peter Dan, Ioan Costin, Nicolae Sabău, Liviu Maior, Nicolae Patachi, Mircea Petrina, Dorel Banabic, Pompei Cocean, Ioan Costin, Horațiu Roman și mulți alții, pe care din lipsă de spațiu nu-i putem aminti.

***

În an centenar, CNAM Dej nu încetează să se dezvolte coagulând toate resursele umane, interne și ale comunității, materiale și financiare, pentru a se adapta generațiilor din ce în ce mai diferite, devenind astfel un model de adaptabilitate pentru educabili.

Revoluția tehnologică este o realitate cu care ne edificăm profesional, centrați pe noutate și pe inovație didactică, drept pentru care de trei ani funcționează cu impact și rezultate notabile un club de robotică, dar și programe speciale în IT, finalizate cu tabere de vară și internshipuri în continuarea educației de tip STEM implementată de mai mulți ani în instituție.

Studierea limbilor străine (engleza, franceza și germana) este unul din punctele forte ale colegiului, cu un impact esențial în evoluția elevilor noștri, atât din punct de vedere al dezvoltării parteneriatelor internaționale și a spiritului competițional (participare la olimpiade și concursuri școlare), al integrării în procesul educațional a activităților artistice (teatru francofon, teatru în limba germană și engleză), precum și al unei viitoare inserții pe piața muncii (participarea la Premiile Clubului Francofon de Afaceri, întâlniri cu angajatorii francofoni din județul Cluj).

Experți în obținerea excelenței, profesorii noștri se centrează permanent pe obținerea de noi abilități și competențe prin propria formare, dar și pe scrierea și derularea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă (15 proiecte de acest tip derulate în ultimii trei ani). Dispunem de o nouă viziune asupra spațiilor de învățare, astfel am creat o sală multifuncțională dotată cu fotolii modulare, tablă interactivă și alte mijloace tehnologice, ergonomia ambientală predispunând la un alt tip de activități didactice, în care dialogul între actanții educaționali este prioritar. Curtea colegiului, coridoarele, parcul școlii, actualmente în reconstrucție, le gândim ca zone recreaționale cu plante, bănci și flori, iar muzica de la radioul școlii să aducă meritata relaxare între orele solicitante.

„Andrei Mureșanu” este pentru orice director al acestei remarcabile și îndrăgite instituții nu o slujbă sau serviciu, nici o funcție sau statut, ci o promisiune, un cuvânt de onoare dat comunității  și predecesorilor, un destin închinat prin muncă altor destine. Ne dorim să percepeți CNAM Dej ca instituția care se reinventează periodic pentru a fi în pas cu fiecare generație: X, Y, Z sau mileniali, o sursă și o resursă de energie educațională, un mediu colaborativ, partenerial între noi, corpul profesoral, familii, comunitate și organizații nonprofit, o entitate care are curajul de a schimba mentalități, tipare și prejudecăți pentru a construi destinele adolescenților care știu că: „Andrei Mureșanu” Dej este drumul sigur spre succes!

Director,
Prof. dr. Emilia MUREȘAN

Articole din aceeasi categorie