Colegiul Economic „Iulian Pop” – Tradiție, istorie, renume

Istoria și renumele sunt trei atribute simbolice pe care le-am definit ca valorile colegiului nostru. Istoria de 98 de ani este cea care s-a făurit alături de evoluția urbei noastre, dovedind necesitatea și importanța pregătirii în domeniul economic prin absolvenții colegiului, dintre care mulți au fost și sunt în poziții importante.

Renumele nostru, rezultat din tradiție și istorie, nu reprezintă altceva decât capacitatea colegiului de a atrage elevi buni, interesați și cu potențial, dintr-un areal mult mai extins decât teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca. Faptul că în școala noastră vin să învețe elevi din tot județul este tocmai o recunoaștere a tradiției renumelui nostru, ceea ce ne face să ne simțim mândri.

Scurt istoric

Colegiul Economic „Iulian Pop” a funcționat în Cluj-Napoca încă din anul 1921, sub diferite denumiri și forme de organizare: 1921-1955 – Școala Medie Tehnică de Comerț pentru Fete; 1948-1968 – Școala Tehnică Financiară; 1966-1992 – Liceul Economic; din 2001 și până în prezent – Colegiul Economic „Iulian Pop”.

Oferta educațională

Oferta educațională a instituției o constituie pregătirea teoretică și practică a tinerilor prin formele de învățământ liceal, postliceal și dual, filiera tehnologică, profil servicii. Pentru anul școlar 2019/2020 planul de școlarizare aprobat este: învățământ liceal de zi clasa a IX-a – tehnician în activități economice: 56 de locuri; tehnician în turism: 28 de locuri, precum și învățământ profesional dual 3 ani – comerciant-vânzător.

Infrastructură

Infrastructura educațională a colegiului constă în: 16 săli de clasă, fiecare cu calculator și videoproiector ● laborator de informatică ● 2 laboratoare “Firme de exercițiu”  ● laboratoare pentru materiile de specialitate ● cabinet de geografie dotat cu tabla Smart ● cabinet psiholog ● cabinet medical ●  bibliotecă ● sală de sport și sală de forță ●  parc ● cantină cu 60 de locuri ● internat fete cu 21 camere / 120 locuri și 3 camere de tip hostel – școală, având 15 locuri de cazare pentru desfășurarea optimă a practicii elevilor de la specializarea turism.

Misiune, viziune, valori

Misiunea, viziunea și valorile care ne caracterizează sunt legate de calitatea demersului nostru educațional ce dorim să fie recunoscut pe plan național și european pentru: calitatea și finalitatea pregătirii profesionale; participarea prin educație și instruire la dezvoltarea durabilă a comunității locale; climatul instituțional și intelectual oferit atât profesorilor cât și elevilor; contribuția specifică, diversă și semnificativă la oferta educațională a municipiului Cluj-Napoca.

Rezultate și performanțe școlare

Rezultatele și performanțele școlare ale elevilor și profesorilor noștri sunt notabile. Menționăm aici rezultate frumoase la olimpiadele și concursuri:

● Locul I la Olimpiada din aria curriculară „Tehnologii”, faza județeană, pentru domeniul economic-administrativ-comerț, atât la clasa a XI-a, cât și la clasa a XII-a, și mențiune la faza națională, la clasa a XI-a ● La competiția „Business Plan” s-a obținut, anul acesta, locul I la faza națională, cu elevii de la firma de exercițiu „Master Event Cluj” SRL ● Olimpiada de Geografie: premiu special la faza națională, la clasa a XII-a, în ultimii doi ani, premiul I la faza județeană ● Concursul Geomondis: locul I la etapa județeană și participare la faza națională ● Concursul Național de Matematică Aplicată ,,Adolf Haimovici”, etapa județeană și națională: 3 premii I, 2 premii II, 2 premii III, 10 mențiuni; la etapa națională: 3 mențiuni ● Concursul Național de Matematică „Tehnici matematice Dumitru Crăciunescu”, ediția a XVII-a, Vâlcea: un premiul III și medalie de bronz, o mențiune ● Concursul regional de matematică aplicată în economie ,,ECOMAT”, ediția a VIII-a: un premiul I, un premiul II, 3 mențiuni I, 7 mențiuni ● Concursul de fizică „Ștefan Procopiu” al elevilor români de pretutindeni: premii și mențiuni la etapa județeană și națională ● Concursul  național de limba engleză „Quest” – premii și mențiuni la etapa județeană și națională ● Concursul național al firmelor de exercițiu „Marca de calitate”, unde în fiecare an, firme de exercițiu ale colegiului nostru obțin acest titlu ● Concursul „Oeconomicus Napocensis” organizat de UBB – FSEGA, unde elevii colegiului obțin rezultate excelente ● Concursul „Alege! Este dreptul tău” – elevul nostru a obținut anul acesta locul II la etapa națională în cadrul concursului pe echipe.

Proiecte și activități extrașcolare reprezentative

Dezvoltarea și promovarea educației antreprenoriale a fost și este unul dintre obiectivele de politică cheie ale școlii noastre  În contextul schimbărilor rapide legate de complexitatea realității economice, competențele transversale, în special spiritul antreprenorial, sunt esențiale pentru ca tinerii să devină cetățeni activi, creativi și antreprenori. Educația antreprenorială realizată prin „Firma de exercițiu” dezvoltă abilități ce pot pune în acțiune idei creative antreprenoriale.

Introducerea metodei de învățare prin firma de exercițiu s-a realizat, începând cu anul 2001, printr-un proiect inițiat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est și desfășurat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) din România, în colaborare cu MEN și Kulturkontakt din Austria – proiectul ECO NET. Astfel, în perioada 2001-2004, metoda a fost implementată în cadrul instruirii practice în 10 școli incluse în proiectul ECO NET. Între cele 10 școli pilot, în proiectul ECO NET a fost inclusă și școala noastră. Firma de exercițiu reprezintă o componentă a curriculumului național pentru profilul servicii. În colegiul nostru sunt înregistrate ca active, în anul școlar 2018-2019, 12  firme de exercițiu.

La nivel extracurricular, dintre cele mai reprezentative proiecte ale colegiului nostru amintim: ● Proiectului educativ regional ”Pregătim Cariera”, coordonat de doamnele profesoare Costea Alina și Răduțiu Georgeta. Târgul de firme de exercițiu este activitate principală a proiectului ● Proiectul ERASMUS „Nuits Blanches”, coordonat de doamnele profesoare Zetea Ramona și Giurgiuman Monica ● Proiectul „Comori clujene – valori europene!”, desfășurat cu ocazia Centenarului României, scris și coordonat de profesoarele Vescan Stanca și Petruț-Zăhan Dana ● Concursul regional de matematică aplicată în economie ECOMAT s-a născut din dorința profesoarei de matematică Mureșan Mihaiela. Ideea concursului s-a născut în cadrul unui parteneriat educațional între trei școli: Colegiul Economic ”Iulian Pop” – Cluj Napoca, Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” – Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv – Bistrița ● Proiectul ROSE ”Alege Economic!” este în derulare în școala noastră ● Proiectul „Economic se implică”, al Clubului IMPACT, în care elevii sunt îndrumați de doamnele profesoare Curea Camelia și Răduțiu Georgeta și care derulează numeroase activități de voluntariat, în parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi.

Absolvenți de renume

Printre absolvenții de renume, personalități de succes ale colegiului nostru, putem aminti pe: Patrițiu Abrudan – regional manager Banca Transilvania; Valer Drăgan – fost director CECCAR; Ovidiu Mureșan – director în cadrul OTP Bank; Aurelia Cristea – fost ministru delegat pentru dialog social; Dan Morar – consilier local; prof. univ. dr. Adela Deaconu – FSEGA, conf. dr. Codruța Făt – FSEGA; conf. univ. dr. Radu Danciu – decan, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Economice; șef lucr. dr. Maria Nicoleta Roman Pintican – UTCN; conf. dr. Daniela Beju – FSEGA; Bogdana Gages – director programe Jm Events; Vlad Mureșan – Co-founder&CEO la un „Dulce de la Vlad Mureșan”; Paula Balica – director, Școala „I. Agârbiceanu”; Bianca Muntean – director executiv ARIES Transilvania; Paul George Marcu – manager regional Banca Transilvania.

***

În încheiere nu pot să nu fac trimitere și la Geografie, dat fiind faptul că sunt profesor de geografie și datorez științei geografice acest lucru, mai ales că m-am referit până acum mai mult la aspectele istorice. Dacă Istoria are în vedere analiza retrospectivă a faptelor având ca principală coordonată timpul, Geografia se axează pe ideea de loc. Și atunci, din orice perspectivă ne-am gândi, geografică propriu-zisă ori metaforică, ne dorim ca locul nostru să rămână același, adică unul important pentru comunitatea clujeană, iar prin misiunea asumată de noi să contribuim la îndeplinirea idealurilor acesteia.

Director, prof. Stanca Ioana VESCAN

Articole din aceeasi categorie