CNAS: Tipărirea și distribuția cardurilor europene de sănătate, reluate

Tipărirea și distribuția de carduri europene de sănătate sunt reluate, începând din 15 noiembrie, în baza unui acord-cadru semnat de CNAS pentru o perioadă de trei ani.

„În urma licitației desfășurate conform reglementărilor legale în vigoare, a fost atribuit acordul-cadru, la un preț unitar pentru un card european de 7 lei + TVA. Aceste costuri de producție și distribuție sunt suportate din FNUASS (Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate), beneficiarul primind cardul gratuit” – informează CNAS, printr-un comunicat remis presei.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul șederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană. Cardul european nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE/SEE/Confederația Elvețiană în scopul obținerii unui tratament medical planificat. CEASS acoperă doar serviciile medicale obținute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din țara respectivă. Pentru anumite servicii, este posibil să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleași servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din țara în care sunt acordate aceste servicii – mai precizează CNAS.

Cardul se eliberează la solicitarea asiguratului, care va depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află, o cerere – tip. În termen de 7 zile de la depunerea solicitării, cardul va fi primit de asigurat la adresa de domiciliu, prin servicii poștale. Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de doi ani de la data emiterii.

M. T.

Articole din aceeasi categorie