Clujenii consumă tot mai multe medicamente

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj semnalează că, în ultimii ani, consumul de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, inclusiv medicamentele destinate tratamentului în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate (PNS) a crescut considerabil.
Astfel, dacă în 2014, CAS Cluj plătea pentru aceste medicamente 215.507 mii lei, în 2019 suma decontată pentru medicamente a fost de 385.108 mii lei. Reprezentanţii CAS Cluj pun creşterea cheltuielilor cu medicamente în ultimii ani pe seama introducerii şi extinderii terapiei interferon free în cazul hepatitelor cronice virale, tratamente a căror valoare însumează 177.278 mii lei în anul 2019.
În ceea ce priveşte consumul de medicamente destinate tratamentului în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele Programe Naţionale de Sănătate, acesta a cunoscut în perioada anilor 2010-2019 o evoluţie inconstantă, cu un minim în anul 2012 şi cu un maxim în anul 2018. „Acest fapt este datorat, pe de o parte includerii unor subprograme din categoria celor care se deruleaza în ambulatoriu (Subprogramul de tratament al bolnavilor cu epidermolizabuloasa), respectiv excluderii unor subprograme din categoria celor care se derulează în ambulatoriu (Subprogramul de tratament al bolnavilor cu fibroza pulmonară, Subprogramul de tratament al bolnavilor cu distrofie musculară Duchenne, Subprogramul de tratament al bolnavilor cu angioedem ereditar, Subprogramul de tratament al bolnavilor cu neuropatie optica ereditara Leber), iar pe de alta parte creşterii consumului de medicamente şi includerii în Lista oficiala de medicamente compensate şi gratuite a numeroase medicamente noi, inovative’’, arată Casa de Asigurări de Sănătate Cluj .
Reprezentanţii CAS Cluj susţin că principalele cauze ale creşterii evoluţiei valorilor consumului de medicamente sunt multiple: creşteri, respectiv scadări ale preţurilor medicamentelor, liste oficiale de medicamente care includ terapii cu medicamente de ultima generaţie deosebit de scumpe, scheme terapeutice tot mai frecvente cu medicamente originale, accesibilitate crescută a asiguraţilor la servicii medicale şi farmaceutice în toate zonele judeţului. Potrivit CAS Cluj, în ultimii ani numărul farmaciilor din judeţul Cluj a crescut cu 25%, deşi numărul societăţiilor farmaceutice aflate în contract cu CAS Cluj a scăzut semnificativ.
Astfel, la ora actuală, în judeţul Cluj funcţionează 290 de farmacii. Dintre acestea, 203 sunt deschise în mediul urban, iar 104 în mediul rural. ‘Comunele în care nu funcţionează unităţi farmaceutice sunt: Buza, Geaca, Jichişu de Jos, Mărgău, Ploscoş, Sînmartin şi Ţaga. „Referitor la unităţile farmaceutice (farmacii şi oficine locale) din mediul rural este de remarcat faptul că numărul acestora a crescut an de an, astfel încât, în anul 2019 reţeaua dispune în mediul rural de un număr de farmacii cu 70% mai mare decât în anul 2010. La momentul actual, în mediul rural funcţionează un număr de 104 farmacii care deruleaza relaţii contractuale cu CAS Cluj, (reprezentând 35,86% din numărul total de farmacii), cifra la care se adaugă un numar de 17 oficine locale’’, precizezaă casa de Asigurări de Sănătate Cluj.

C.P.

Articole din aceeasi categorie