CFR angajează ingineri

CFR SA a anunțat că angajează personal de specialitate pentru activităţi de inginerie feroviară (proiectare şi asistenţă tehnică).

CFR dorește angajarea de ingineri specializaţi în: geodezie; infrastructură şi suprastructură căi ferate; consolidări şi stabilizări terasamente, protecţii şi amenajări de albii; lucrări de artă (poduri, podeţe, pasaje, viaducte); construcţii civile; instalaţii electrice; instalaţii sanitare şi reţele exterioare de apă şi canalizare; instalaţii termice (încălzire, ventilaţii şi climatizare); semnalizări feroviare (telecomenzi şi electronică în transporturi); telecomunicaţii feroviare; energoalimentare / linie de contact / protecţii instalaţii cale şi vecinătate.
Activitatea pentru care se solicită experienţă minimă constă în elaborarea de documentaţii tehnico-economice în toate etapele procesului de proiectare, conform structurii şi conţinutului cuprinse în HG 907/2016,
precum şi în activitatea de asistenţă tehnică asigurată beneficiarului (verificare documente / documentaţii privind execuţia lucrărilor şi emiterea de puncte de vedere; verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995; analizare propuneri de modificare / adaptare / optimizare soluţii tehnice; participare la luarea unor decizii tehnice legate de proiect prin analize comparative între opţiunile identificate; verificare şi avizare detalii tehnologice de execuţie etc). Existenţa certificării MLPAT, în calitate de verificator şi / sau expert în domeniile pentru care probează pregătire universitară de specialitate, similar în ceea ce priveşte autorizarea ISC ca diriginte de şantier, constituie avantaj pentru aplicanţi.
Persoanele interesate trebuie să trimită CV-ul pe adresa OfficeCFR@cfr.ro, cu menţiunea Anunţ de recrutare nr. 888, din 24.05.2021. Aplicaţiile care corespund cerinţelor minime vor fi selectate, solicitanţii urmând să participe la un interviu cu personalul de specialitate al companiei.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut