Cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui

Domnul nostru Isus Hristos, vorbind apostolilor Săi, amintește anumite semne care vor fi în lume: „războaie, foamete, boală și cutremure” (cf. Mt 24 6-7), arătându-le că în aceste situații dificile mulți se vor înfricoșa, se vor abate de la credință, iar „iubirea multora se va răci”. Pierderea credinței este consecința spirituală cea mai gravă a contextului situațiilor limită la care se ajunge prin ruperea legăturii de iubire cu Dumnezeu și cu aproapele.

În acest sens, Isus oferă apostolilor un important principiu de viață creștină: „Cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui” (Mt 24,13). Altfel spus, cel care va avea curajul să se abandoneze în mâinile Domnului până la sfârșitul șirului zilelor vieții sale, păstrându-și legătura de iubire cu Dumnezeu și cu aproapele, acela va dobândi darul mântuirii sufletului.

Privind la istoria recentă a Bisericii Greco-Catolice din timpul persecuției comuniste, regăsim acest principiu și în modelul de viață oferit de Fericiții episcopi greco-catolici români martiri pentru credință: Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu. Cu toate că erau conștienți că pentru ei va urma persecuția, arestul și închisoarea, au rămas cu demnitate și fermitate la conducerea turmei încredințate. Chiar mai mult, considerau că „podoaba” ce lipsea Bisericii Române Unite era tocmai „frumusețea martiriului și a prigoanei” (PS Ioan Suciu). Ar fi putut să fugă din arest, să evadeze din închisoare sau domiciliu obligatoriu, și totuși au preferat să se abandoneze cu încredere și răbdare, aducând „mărire Domnului” pentru „marea cinste a temniței pentru credință” (PS Iuliu Hossu). Bunul Dumnezeu a rânduit ca fidelitatea credinței și răbdarea lor să fie răsplătite cu titlul de „fericiți episcopi greco-catolici români martiri pentru credință” la celebrarea liturgică din 2 iunie 2019, de către Sf. Părinte Papa Francisc, pe Câmpia Libertății din Blaj, „Mica Romă”.

Știau foarte bine că va urma persecuția comunistă, arestul și închisoarea, dar nici unul dintre ei nu a fugit, nu și-a părăsit turma. Puteau să încerce să fugă din arest sau să evadeze din închisoare, dar nu au făcut-o. Ar fi putut să părăsească domiciliul obligatoriu și totuși, au rămas răbdători până la sfârșit. Episcopului Iuliu Hossu i s-a propus chiar să plece la Roma și să primească acolo demnitatea de cardinal, dar ilustrul Arhiereu, cu fermitate, a hotărât să aleagă mai degrabă starea de persecutat pentru credință, pentru a împărtăși soarta turmei încredințate în păstorire.

În aceste zile de încercare a credinței, prin flagelul pandemiei ce cutremură întreaga lume, suntem invitați să ne amintim cuvântul Mântuitorului și fidelitatea în credință a episcopilor martiri. Adeseori, suntem întrebați: „Ce să facem?”, sau „ce ne facem?”. Meditând la textele și exemplele amintite, răspundem cu un cuvânt de încurajare și câteva principii concrete.

În primul rând, să nu săvârșiți acte necugetate provocate de frică sau tulburare sufletească, prin care să vă îndepărtați de iubirea de Dumnezeu și de aproapele. În al doilea rând, să vă rugați mai mult, pentru că astfel întăriți legătura cu Dumnezeu și creșteți în credință și speranță. În al treilea rând, să faceți fapte bune, de caritate frățească, pentru ca să creșteți în iubirea față de aproapele. În al patrulea rând, să vă păstrați sufletul curat, hrănindu-l cu Sfintele Taine și cu lecturi spirituale. În al cincilea rând, cu calm și încredere în puterea tămăduitoare a „mâinii” lui Dumnezeu, să cultivați virtutea răbdării, a disponibilității și a deschiderii față de voința lui Dumnezeu. Să vă amintiți că orice moment de criză poate deveni o nouă oportunitate de progres spiritual și creștere în credință.

Încurajați de principiul evanghelic amintit, cu sufletul plin de speranță, să repetăm și noi motto-ul ce i-a fost pavăză în momentele de încercare în credință Fericitului episcop martir Iuliu Hossu: „Credința noastră este viața noastră!”.

† Florentin CRIHĂLMEANU,
Episcop de Cluj-Gherla

Articole din aceeasi categorie