Ce vor elevii (IV)

Una dintre problemele cu care învățământul preuniversitar din România s-a confruntat de-a lungul timpului este legată de faptul că posturile de directori școlari „nu sunt cu adevărat profesionalizate” și „nu implică dobândirea anumitor competențe din această sferă”, motiv pentru care școlile nu sunt guvernate după o serie de competențe de management – susțin reprezentanții elevilor, în documentul de 33 de pagini, intitulat „Ce vor elevii și (nu) oferă legea?”, prin care analizează în detaliu conținutul proiectului Legii învățământului preuniversitar.

„În sistemul educațional din România, managementul de calitate este, de foarte multe ori, inexistent. Spre exemplu, la nivel național, observăm lipsa unor standarde de calitate pe care ar trebui să le îndeplinească directorii unităților de învățământ sau inspectorii școlari generali (putem discuta despre un „profil al managerului educațional ideal”). Suplimentar, resursele care ar trebui să contribuie la asigurarea unui management calitativ lipsesc: de la resursele umane, la cele financiare și resursele care ar trebui investite în formarea inițială și continuă a managerilor educaționali, de la toate nivelurile – școlar, județean, național” – arată Consiliul Național al Elevilor, în documentul citat.

Reprezentanții elevilor sunt de părere că un alt obstacol care stă în calea atingerii unor rezultate performante din punct de vedere managerial este norma didactică de predare, care trebuie îndeplinită inclusiv de personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control. În opinia CNE, acest fapt contribuie semnificativ la scăderea coerenței actului managerial, „întrucât directorul are, pe lângă atribuțiile care îi revin odată cu acest rol, toate îndatoririle pe care le are un cadru didactic (întocmirea planului de lecție, predare, evaluare ș. a.)”. „Deși posibilitatea degrevării de norma didactică a managerilor școlari a fost pusă pe agenda publică de multiple ori în ultimii ani, în cele mai multe cazuri autoritățile fiind de acord cu faptul că degrevarea de norma didactică ar fi soluția pentru a crește calitatea managerială, noul proiect de Lege a învățământului preuniversitar nu vine cu o schimbare reală în acest sens, ci lasă doar posibilitatea de degrevare, așa cum rezultă ea din art. 174, alin. (11): «Personalul didactic de conducere, de îndrumare și control poate fi degrevat total sau parțial de norma didactică»” – arată CNE.

O altă observație este aceea că, deși funcția de director administrativ a fost reglementată în noul proiect de lege, nu se regăsesc menționate atribuțiile pe care acesta le-ar avea într-o școală, fiind necesare clarificări cu privire la acest aspect.

Pentru a asigura un management educațional „eficient și care să răspundă cu adevărat la nevoile sistemului”, Consiliul Național al Elevilor propune degrevarea totală de norma didactică a directorilor și directorilor adjuncți, „în așa fel încât aceștia să se poată concentra pe coordonarea activităților școlii”, și explicitarea atribuțiilor directorului administrativ. De asemeni, propune introducerea unor sancțiuni pentru directorii care nu urmează programe de formare în domeniul managementului educațional (având în vedere că în actualul text legislativ se prevede obligativitatea urmării acestora, însă nu se stipulează și sancțiunile care pot fi aplicate).

O altă propunere vizează introducerea obligativității ca profesorii care participă la concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere din instituțiile care activează în domeniul învățământului preuniversitar să urmeze programele de formare în domeniul managerial ale CNFDCD/ Corpului Managerilor Educaționali înainte de susținerea concursului public, ceea ce „ar asigura profesionalizarea carierei manageriale”. Consiliul Național al Elevilor mai propune: creionarea unui „profil al managerului educațional ideal”; organizarea de concurs public, la care să participe, cu statut de observatori, reprezentanți ai elevilor, ai profesorilor și ai părinților, pentru toate funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar: director/ director adjunct/ director administrativ (la nivel școlar), director general/ director general adjunct al DJIP, inspector școlar teritorial al birourilor teritoriale ale ANISAC, cât și pentru funcțiile de conducere de la nivelul ANISAC (președinte, respectiv vicepreședinte).

„Pentru evitarea oricăror ingerințe politice la nivelul echipelor manageriale din instituțiile cu activitate în sfera învățământului preuniversitar”, CNE propune ca funcțiile de conducere din aceste instituții să fie incompatibilie cu funcția de președinte/ vicepreședinte/ secretar general/ membru al birourilor de conducere ale partidelor politice, la nivel național/ județean/ local.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut