Ce trebuie să știe persoanele care doresc să lucreze în Germania

Ministerul Muncii a realizat o serie de materiale informative privind condițiile și drepturile persoanelor care doresc să lucreze, inclusiv ca sezonieri, în diferite state din Uniunea Europeană, precum și despre legislația specifică din țările respective. Astăzi vă prezentăm informații despre Germania.

În Republica Federală Germania nu există un contract de muncă standard, ci o varietate de contracte, încheiate cu respectarea legislației muncii. Angajatorii nu pot să deroge de la legislația muncii, cu excepția cazurilor în care acordă drepturi suplimentare în favoarea lucrătorilor.

Un contract de muncă poate fi încheiat verbal sau în scris. Angajatorul nu este obligat să pună la dispoziția lucrătorului un contract de muncă scris, acesta putând fi definit și prin ceea ce a fost convenit cu angajatorul verbal sau prin e-mail. În această situație, angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorului termenii contractuali esențiali în scris la cel mult o lună după angajare.

Este preferabilă încheierea contractului de muncă în formă scrisă. Angajatorul ar trebui să pună la dispoziția lucrătorului contractul de muncă redactat într-o limbă pe care acesta o înțelege. În caz contrar, lucrătorul ar trebui să dea contractul de muncă la tradus și apoi să semneze. După semnarea contractului de cele două părți, lucrătorul trebuie să păstreze o copie a acestuia (inclusiv pentru situațiile în care se ajunge la litigii ce necesită soluționare în instanță).

Angajarea pe termen scurt

În legislația germană este reglementată angajarea pe termen scurt (până la 3 luni sau 70 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, perioadă care a fost extinsă la 5 luni sau 115 zile numai pentru perioada 1 martie – 31 octombrie 2020, în contextul pandemiei, deoarece numărul lucrătorilor sezonieri a scăzut foarte mult) și angajarea marginală (lucrătorii care au un venit mai mic de 450 euro/lună), pentru care nu se rețin contribuții sociale obligatorii, cu excepția asigurării pentru accidente de muncă.

La începutul relației de muncă, angajatorul verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pentru statutul de angajare pe termen scurt, pentru a nu fi depășite termenele menționate mai sus, luând în calcul și perioadele anterioare de angajare. Pentru ca angajatorul să poată colecta informații despre locurile anterioare de muncă ale noilor angajați, aceștia trebuie să completeze un chestionar. Aceste chestionare sunt păstrate în arhivele angajatorului, împreună cu alte documente.

Salariul minim brut în Germania

Începând din 1 ianuarie 2021, salariul minim brut/oră în Germania este de 9,50 euro (în creștere față de 9,35 euro până la 31.12.2020). Conform Asociației Sindicatelor din R.F. Germania (Deutscher Gewerkschaftsbund), salariul minim brut va crește în următorii ani până la 10,45 euro, astfel: * din 1 ianuarie 2021 – 9,50 euro brut/oră * din 1 iulie 2021 – 9,60 euro brut/oră * din 1 ianuarie 2022 – 9,82 euro brut/oră * din 1 iulie 2022 – 10,45 euro brut/oră.

Legea prevede ca salariile să fie plătite cel târziu la sfârșitul lunii următoare în care s-a efectuat lucrarea. Odată cu plata, angajatorul este obligat să înmâneze lucrătorului statul de plată, care trebuie să conțină cel puțin: * numărul de ore lucrate * salariul brut lunar, suma deducerilor pentru impozitele pe venit * alte deduceri (de exemplu pentru cazare și masă, avansuri) * suma plătită (salariul net).

Dacă lucrătorul a convenit cu angajatorul ca întregul salariu să fie plătit doar la sfârșitul activității sezoniere, lucrătorul trebuie să solicite obligatoriu facturile provizorii săptămânale prin WhatsApp sau alte platforme de comunicare și trebuie să-și noteze cu exactitate programul de lucru. Dacă lucrătorul primește bani în avans trebuie să solicite o chitanță cu suma exactă, scrisă inclusiv în cuvinte.

Unde se pot face reclamații

Lucrătorii nu trebuie să semneze niciodată documente, chitanțe sau note necompletate sau al căror conținut nu îl înțeleg.

Dacă au probleme la muncă sau cu angajatorul în Germania, lucrătorii români pot să apeleze gratuit Linia telefonică de urgență a Mobilității Echitabile. Apelurile se pot face doar de pe teritoriul Germaniei. Consilierii vorbesc limba română, răspund la întrebări și vă oferă ajutor.

Linia telefonică de urgență gratuită dreptul muncii – 0800 0005602, disponibilă de luni până vineri, între orele 9-12 și 13-17.

Dacă prevederile legislative din domeniile muncii și social nu sunt respectate – lucrătorii români angajați în Germania trebuie să se adreseze autorităților. Este important ca sesizările / plângerile / acțiunile în instanța de judecată să fie depuse la autoritățile germane înainte de întoarcerea în România deoarece în legislația germană termenele de decădere sunt scurte. De asemenea este recomandabil ca lucrătorii care depun sesizări / cereri / plângeri să menționeze autorităților germane faptul că se întorc în România, specificând datele de contact (adresă poștală, adresă e-mail, telefon).

Germania este un stat federal, iar organizarea locală a autorităților este diferită de la un land la altul. Pentru informații suplimentare legate de autoritățile cu competențe în domeniile muncii și socialului cetățenii se pot adresa Biroului atașatului pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României în RF Germania (Informații: berlin.social@mae.ro).

Instanțele pentru dreptul muncii numite Arbeitsgericht (Informații: www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/). Demersurile efectuate în cadrul instanței de judecată pentru dreptul muncii sunt gratuite; în urma discuțiilor purtate la momentul depunerii cererii este posibil ca, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, petenții să aibă dreptul la un avocat și un traducător din oficiu (gratuit). Solicitările pentru valorificarea drepturilor care se depun la Arbeitsgericht vizează multiple probleme legate de aplicarea normelor de dreptul muncii: * concedierea cu/fără preaviz * recuperarea salariilor restante * recuperarea sumelor reprezentând ore suplimentare neremunerate * recuperarea sumelor aferente concediilor de odihnă / concediilor medicale etc.

Dacă o persoană are o dispută cu angajatorul, aceasta poate merge la Tribunalul Muncii din landul unde angajatul lucrează sau a lucrat. Tribunalul muncii este prima instanță. (Informații: www.bundesarbeitsgericht.de/leichtesprache/willkommen.htmlh)

Autoritatea germană care se ocupă cu combaterea muncii fără forme legale este Finanzkontrolle Schwartzabeit Hauptzollamnt. Este important ca toți lucrătorii cărora nu le sunt respectate drepturile, nefiindu-le întocmite contracte de muncă, să depună o plângere la FKS împotriva angajatorului neserios. (Informații: www.zoll.de/). Sumele neplătite de angajator aferente salariilor nu pot fi recuperate de FKS.

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă – Bundesagentur fur Arbeit are birouri în aproape toate localitățile Germaniei, inclusiv agenții de tip JobCenter, care oferă servicii integrate. (Informații: www.arbeitsagentur.de/)

Autoritățile locale de sănătate publică – Gesundheitsamt. Orice localitate din Germania are un astfel de birou, iar în localitățile mai mici birourile Gesundheitsamt se află în cadrul primăriilor. (Informații: www.bundesgesundheitsministerium.de/)

Casele de Asigurări de Sănătate – Krankenkasse. În Germania există peste 200 de case de asigurări de sănătate. Fiecare persoană trebuie să se adreseze asiguratorului său. (Informații: www.tk.de/)

Cum se candidează pentru un post în Germania

În Germania, pentru a candida la un loc de muncă este necesar să întocmiţi un dosar compus dintr-o scrisoare de intenţie, curriculum vitae cu fotografie, copii ale diplomelor, certificatelor de formare profesională. Scrisoarea de intenție nu trebuie să depăşească o pagină format A4 şi trebuie să exprime pe scurt şi concis motivul pentru care vă interesează un anumit loc de muncă şi de ce credeţi că vi se potriveşte acesta. De asemenea, explicaţi de ce vreţi să lucrați în R.F. 6 Germania. La încheierea scrisorii exprimaţi-vă dorinţa de a vă prezenta personal, şi, bineînţeles, utilizaţi formula finală „Mit freundlichen Grüßen”.

Următoarele informaţii trebuie să se regăsească în CV:  Nume, adresa, telefon şi adresa de e-mail (în partea de sus a paginii).  Experiența. Se începe de la cea mai recentă experienţă profesională şi se vor indica cele mai importante atribuţii şi informaţii privind compania la care ați lucrat. Este utilă menţionarea proiectelor majore la care a luat parte şi cele de al căror succes ați fost responsabil. Tinerii absolvenţi pot menţiona şi perioadele de training sau alte tipuri de activităţi ce ar putea fi considerate experiențe profesionale.  Formare profesională. Se precizează cele mai recente cursuri (învăţământ superior/ universitar), titlul disertaţiei şi/sau doctoratului și rezultate obținute.  Trainiguri. Se menţionează seminariile şi trainingurile importante pentru postul dorit.  Aptitudini. Se precizează capacitatea de utilizare a calculatorului, aptitudini tehnice etc.  Cunoștințe lingvistice. Cunoaşterea limbii germane este foarte importantă astfel că este indicat să se pună accent pe competenţele lingvistice și pe nivelul de cunoaștere a limbii germane. Categoriile solicitate de obicei sunt „limba maternă”, „cunoaşterea permite negocieri” şi „cunoştinţe de bază”.

Site-urile web ale multor companii oferă formulare electronice tip de aplicare pentru locuri de muncă vacante. Dacă nu este propus nici un post, puteţi trimite cererea la o societate (prin solicitare deschisă). Multe servicii de Resurse Umane preferă aceste candidaturi înaintea postării unui anunţ pentru postul dorit.

Deoarece, din cauza pandemiei, condițiile de călătorie se pot modifica, trebuie urmărite permanent informațiile actualizate privind la condițiile de intrare în Germania, disponibile pe site-ul https://www.mae.ro/travel-conditions/3700

 

 

Recomandat pentru dvs.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut