Ce trebuie să facă absolvenții pentru a se angaja sau a primi indemnizație de șomaj

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a anunțat că absolvenţii de învățământ din promoţia 2022 pot să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege cu scopul integrării pe piaţa muncii.

Absolvent al unei instituţii de învăţământ este persoana care a obţinut-o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, într-una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii. Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă, în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, mediere a muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării – prime, eventual ajutor de șomaj.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidenţele agenţiilor teritoriale, sunt: * actul de identitate * diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii * Curriculum Vitae * declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate * acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj care se acordă în cazul în care nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Cine poate primi indemnizație de șomaj și care este valoarea acesteia

Absolvenții instituțiilor de învățământ beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc următoarele condiții: * sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale * sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Pentru a beneficia de indemnizație de șomaj, absolvenții trebuie să se înregistreze, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, în evidențele AJOFM sau a unui furnizor acreditat, pentru căutarea unui loc de muncă.

Indemnizația de șomaj se acordă la cerere, de la data expirării perioadei de 60 de zile, dacă cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la acesta data, dar nu mai târziu de 12 luni. Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizația este acordată de la data înregistrării cererii.

Pentru absolvenții școlilor speciale, indemnizația de șomaj se acordă de la data absolvirii, dacă cererea este înregistrată în termen de 10 zile de la această dată. Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizația este acordată de la data inregistrării cererii.

Perioada de acordare a indemnizației de șomaj pentru absolvenți este de 6 luni, iar cuantumul este de 50% din valoarea indicatorului social de referință, care în prezent este de 500 lei.

Nu beneficiază de indemnizație de șomaj, absolvenții care: * la data solicitării dreptului, au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în condiţiile legii * realizează venituri mai mari decât indicatorul social de referinţă * îndeplinesc condiții de pensionare * la data absolvirii aveau loc de muncă * refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut