Ce taxe şi impozite propune CJ Cluj pentru anul fiscal 2020

Consiliul Judeţean Cluj intenţionează să modifice o parte taxele şi tarifele pentru anul fiscal 2020. Potrivit unui proiect de hotărâre care va fi supus dezbaterii în următoarea şedinţă a deliberativului, mai multe direcţii, servicii şi compartimente de specialitate din cadrul CJ Cluj au propus modificări în privinţa nivelului şi structurii taxelor locale.

Astfel, Serviciul Relaţii Publice propune modificarea taxelor pentru furnizarea informațiilor de interes public pentru anul 2020, având în vedere creșterea salariului minim pe economie în funcție de care se calculează costul serviciilor de copiere. Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj propune ca  tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean să fie în structura și cuantumul  tarifelor practicate în anul 2019 iar tarifele pentru emitere de avize, acord prealabil, autorizații de utilizare să fie indexate cu 4,51% față de cele din anul precedent.

Direcția Juridică propune pentru anul 2019 modificarea taxei de înlocuire a licenței de traseu județean în situația pierderii, deteriorării sau sustragerii acesteia. Aceasta va fi de 150 de lei, față de 42 de lei cât a fost anul trecut. Și Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului Cluj Arena propune modificarea cuantumului tarifelor practicate în anul 2019 precum și adăugarea unor activități. În schimb, Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului păstrează cuantumului taxelor la nivelul celor practicate în  anul 2019. Nici Direcţia Juridică nu propune modificarea taxelor pentru efectuarea de copii și extrase din arhivă. De asemenea, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj și Serviciul Centrul Național de Informare Turistică Cluj propun păstrarea cuantumului taxelor la nivelul celor practicate în anul 2019.

C.P.

Articole din aceeasi categorie