Ce acte mai trebuie depuse la dosarul de pensie

Legea nr. 76/2022 prevede obligația caselor teritoriale de pensii de a comunica angajatorului – în 5 zile de la emiterea unei decizii de pensionare – o informare care să cuprindă numele şi prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum şi data emiterii acesteia.

Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că, pentru a putea comunica angajatorului informaţiile privind emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, număr telefon). Persoanele care desfăşoară concomitent activitate la mai mulţi angajatori, trebuie să depună la dosarul de pensie adeverinţe eliberate de fiecare angajator în parte.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut