Câți bani dă statul pentru copii clujenilor

Aproape 300.000 de copii din județul Cluj au beneficiat de diferite ajutoare de stat în luna iunie, suma primită fiind în funție de tipul ajutorului.

În iunie au fost plătite stimulente de inserţie pentru creşterea copilului în valoare totală de 64,628 milioane lei, suma medie acordată fiind de 735,31 lei. Conform Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în iunie erau înregistraţi 87.893 de beneficiari, cei mai mulţi în Bucureşti – 12.675 persoane, Cluj – 4.389 și Timiş – 4.098. Cea mai mare sumă medie plătită a fost în Botoşani – 854,24 lei, iar cea mai mică în Bucureşti – 673,97 lei. În Cluj, suma medie plătită a fost de 689,81 lei. Pot beneficia de acest stimulent persoanele care au realizat venituri din salarii şi asimilate salariilor, din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, timp de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului sau a datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela şi realizează venituri supuse impozitului pe venit până la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

De alocație lunară de stat pentru copii au beneficiat 3.550.551 persoane, alocația medie plătită fiind de 283,29 lei. Cei mai mulți benficiari au fost din București, iar cea mai mare sumă achitată a fost de 291,07 lei, în Botoșani. În județul Cluj au primit alocație 119.377 persoane, suma medie plătită fiind de 286,65 lei. De această alocație pot beneficia toţi copiii până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, precum și copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, dacă locuiesc împreună cu părinţii în România.

De indemnizație pentru creșterea copilului au beneficiat 174.382 persoane, cele mai multe din București (23.638 persoane), în Capitală fiind achitată și cea mai mare sumă medie, de 3.818, 80 lei. În Cluj au primit alocație 9.063 persoane, suma medie plătită fiind de 3.248,55 lei. Această indemnizație poate fi primită de oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, persoana care a adoptat copilul, persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, asistentul maternal profesionist, pentru copiii săi naturali ori adoptați și persoana care a fost numită tutore al copilului.

Alocație lunară de hrană pentru copii au primit 161 beneficiari din toată țara, suma medie acordată fiind de 988,57 lei. Cei mai mulți beneficiari sunt din București (30 persoane). În Cluj au primit alocație 3 beneficiari, care au primit suma maximă acordată, de 990 lei.

Să mai spunem că se acordă diferite ajutoare și pentru copii cu handicap.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut