Casele de pensii trebuie să comunice firmelor deciziile de pensionare ale angajaților

Un proiect de lege potrivit căruia Casele teritoriale de pensii vor fi obligate să informeze angajatorul privina decizia de pensionare a angajatului a fost adoptat de camera deputaților, for decizional în acest caz.


Proiectul completează art.106 din Legea nr. 263/2010 cu un nou alineat, alin.(5), care prevede obligativitatea caselor teritoriale de pensii de a comunica angajatorului o informare cu privind emiterea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pentru pensionarea anticipată, anticipată parţial ori pentru invaliditate a angajatului său.
Casa teritorială de pensii emitentă comunică angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, anticipate, anticipate parţiale sau de invaliditate”. „Informarea va cuprinde numele şi prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum şi data emiterii acesteia”, se prevede în textul adoptat.
Până acum, decizia de pensionare era comunicată doar persoanei care formula cererea de pensionare, fără a fi comunicată şi angajatorului faptul că a fost emisă şi data emiterii acesteia.
„Această completare a textului de lege se impune a fi făcută deoarece (…) angajatorul poate lua cu întârziere sau deloc la cunoştinţă de emiterea acesteia, fiind astfel în culpă cu privire la neemiterea deciziei de constatare a încetării de drept a contractului individual de muncă.”, se spune în expunerea de motive a textului de lege.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut