Bursele Fundației „Mitropolitul Bartolomeu” pentru anul școlar și universitar 2022-2023

Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” anunță deschiderea unui nou concurs pentru 34 de burse oferite elevilor de liceu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, în anul școlar și universitar 2022-2023.

Conform celor anunțate de administratorul Fundației, pr. Bogdan Ivanov, sunt 18 burse pentru elevi, în valoare de 300 lei pe lună, 12 burse pentru studenți, în valoare de 400 lei pe lună, 3 burse de cercetare pentru masteranzi, în valoare de 400 lei pe lună și o bursă de cercetare pentru doctorat, în valoare de 500 lei pe lună

Bursele pentru elevi se acordă pe o perioadă de 8 luni, cele pentru studenți și masteranzi pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctorat se acordă pe o perioadă de 12 luni, începând cu 15 noiembrie 2022. Masteranzii și doctoranzii interesați de aceste burse trebuie să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia și interpretarea științelor, teologia și bioetica, teologia și mediul înconjurător, teologia și artele, teologia și lumea.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor, direct sau prin poștă, la sediul Fundației (400117 Cluj-Napoca, P-ța Avram Iancu 18) este 28 octombrie 2022.

Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului se găsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe situl www.fundatiabartolomeu.ro. Fundația va încheia cu fiecare bursier un contract în care vor fi prevăzute drepturile și obligațiile ce revin ambelor părți pe toată perioada derulării bursei.

Fondul alocat pentru bursele din acest an școlar și universitar este de 103.200 lei. Până în prezent, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” a acordat 465 de burse unor tineri din întreaga țară, în valoare totală de 1.242.300 lei.

Înființată în urmă cu 14 ani de vrednicul de pomenire Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu Anania, Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” reprezintă – după cum subliniază pr. Bogdan Ivanov – „proiectul generos și inspirat al unui om cu viziuni largi, care a știut să ofere și după plecarea sa din această lume o șansă pentru tinerii merituoși, dar lipsiți de posibilități materiale”.

Fundația are ca scop principal acordarea de burse tinerilor merituoși, dar lipsiți de posibilități financiare, din resursele proprii, pe care le administrează potrivit dorinței fondatorului ei.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut