Burse școlare pentru elevii gherleni

Zilele trecute, la ultima întâlnire a celor 19 consilieri gherleni, printre altele s-a supus la vot cuantumul burselor şcolare.

La reuniunea Consiliului Local au fost puse în discuție bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat – burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social. Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei. Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, iar bursele de ajutor social se acordă elevilor la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

La şedinţa respectivă s-a propus și aprobat cuantumul burselor pe anul 2019 la nivelul a 50 lei bursa de ajutor social, 70 de lei bursa de merit si de studiu, 500 lei bursa de performanţă. Toate celelate proiecte de hotârăre de pe ordinea de zi au fost votate majoritar.

SZ.Cs.

Articole din aceeasi categorie