Burse pentru studenții de la UMF „Iuliu Hațieganu”, aflați în situații de risc

Studenții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, proveniți din medii defavorizate, sunt sprijiniți în vederea reducerii abandonului universitar, în cadrul unui proiect susținut de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior.

Conform celor anunțate joi de reprezentanții universității, 72 de studenți ai UMF „Iuliu Hațieganu” au primit câte o bursă în valoare de 800 de lei în cadrul proiectului MEDWORK – Corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii și creșterea incluziunii sociale a studenților aflați în situații de risc și abandon universitar.

„Prin acest proiect, universitatea a investit și în îmbunătățirea serviciilor de consiliere și dezvoltare personală, prin elaborarea de materiale de consiliere axate pe competențe transversale pentru 100 de studenți cu situație materială dificilă sau cu probleme de sănătate. În acest scop s-au organizat două sesiuni de training, în care au fost abordate subiecte precum: gestionarea eficientă a stresului, strategii de luare a deciziilor, managementul timpului, creșterea încrederii de sine și comunicare asertivă. De asemenea, s-a oferit consiliere personalizată pentru studenții aflați în situații de risc de abandon în contextul pandemic actual, aceștia fiind identificați prin evaluarea online a nivelului de adaptare la cerințele mediului de studiu universitar” – informează UMF „Iuliu Hațieganu”.

Tot prin acest proiect a fost finalizată o analiză privind inserția absolvenților pe piața muncii a serviciilor de sănătate, iar o echipă de cadre didactice cu expertiză internațională a contribuit la corelarea mai bună a specializărilor universității cu cerințele angajatorilor, printr-o analiză aprofundată a curriculumului și elaborarea de propuneri de modernizare a planurilor de învățământ din cadrul ofertei universitare.

„Ne-am implicat în acest proiect cu scopul de a elabora o strategie prin care toți tinerii din cadrul universității noastre să poată finaliza studiile, fără a întâmpina vreo barieră de natură economică sau socială. Odată admiși la UMF, foarte puțini studenți aleg să renunțe la studii și de obicei o fac cei care nu reușesc să țină pasul cu programul și volumul de studiu” – declară rectorul UMF Cluj și directorul acestui proiect, prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu.

Adăugând că „ar fi păcat ca un student bun, care și-a ales această vocație din pasiune, să nu-și poată finaliza studiile din motive materiale”, rectorul UMF ”Iuliu Hațieganu” își exprimă speranța că acest program „va face o diferență” pentru studenții universității clujene, le va da mai multă încredere și îi va ajuta să își poată finaliza parcursul educațional și să se integreze cu ușurință pe piața muncii, după absolvire.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut