Bani pentru apicultori

Cererile de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol vor pute fi depuse în perioada 19 – 26 noiembrie.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) precizează că beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt: * apicultorii, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil la data depunerii cererii * apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 * apicultorii, persoane juridice.
Conform APIA, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: * să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 * să aibă stupine înregistrate / autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, la data depunerii cererii * să fie înregistraţi în registrul unic de identificare (RUI), şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de APIA.
Solicitanţii care nu deţin cod unic de înregistrare în RUI, înainte de solicitarea ajutorului de minimis trebuie să-l obţină de la centrele judeţene ale APIA, prin completarea şi depunerea formularului prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011.
Cuantumul ajutorului este în valoare de 23,7 lei/familia de albine.
Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis se ridică la 53.250.724 lei, reprezentând 10.763.157,96 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) în 30 septembrie 2021, respectiv 4,9475 lei pentru un euro.Termenul de plată a ajutorului este 31 decembrie 2021.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut