Autoritatea Rutieră a suspendat relaţiile directe cu publicul

Autoritatea Rutieră Română (ARR) a anunţat că, în contextul situaţiei de urgenţă, începând de luni, 16 martie, a suspendat activităţile cu publicul la registratura Agenţiei teritoriale. Actele necesare privind eliberarea licenţelor, certificatelor, copiilor conforme, autorizaţiilor, atestatelor, cardurilor tahografice documentelor de control şi ecusoanelor se transmit numai prin Poştă, cu confirmare de primire. Solicitările de informaţii se transmit numai la adresa de e-mail: cerere544@arr.ro, iar petiţiile se transmit doar la adresa de e/mail: relatii_publice@arr.ro. Documentele întocmite la nivelul Agenţiei teritoriale se transmit solicitanţilor numai prin Poştă, cu confirmare de primire. Răspunsurile la solicitările de informaţii, petiţii, adrese etc. se transmit prin poştă electronică sau prin Poştă, cu confirmare de primire.

Articole din aceeasi categorie