Autorecenzarea: Ce trebuie să faceți pentru o zi liberă de la slujbă

Institutul Național de Statistică prezintă pașii ce trebuie făcuți pentru autorecenzare, care se desfășoară în perioada 14 martie – 15 mai, și este recompensată cu o zi liberă, plătită, pentru salariații care realizează această operație.

Angajatorul este obligat să acorde salariatului o zi liberă, plătită, pentru autorecenzare, prevedere care apare în OUG nr. 19/2020. Dacă angajatorul refuză să faccă asta, salariatul se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă, care are obliogația să intervină. După completarea chestionarelor, în decurs de maxim 7 zile acestea sunt validate, după care se generează Dovada de autorecenzare, care poate fi descărcată din site-ul www.recensamantromania.ro, pe baza CNP-ului personal. Ziua liberă poate fi luată în decurs de un an, de la data realizării autorecenzării.”, a declarat Mariana Negrilă, director executiv Direcția Județeană de Statistică Cluj.

In cursul zilei de luni, 14 martie, prima zi pentru autorecenzare, site-ul www.recensamantromania.ro dedicat Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor a fost suprasolicitat, iar cei care doresc să se autorecenzeze sunt îndrumați să facă asta direct pe Platforma de Autorecenzare, la adresa https://autorecenzare.insse.ro sau pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (INS), la adresa https://insse.ro/cms/ro. Directorul INS a anunțat că problema va fi remediată în 48 de ore.

Pentru autocenzare trebuie urmați pașii descriși în continuare.

PASUL 1 – formularul de pre-înregistrare

a). Pe site-ul www.recensamantromania.ro, în partea de sus a paginii, se găsește butonul portocaliu „PLATFORMĂ AUTORECENZARE”; apăsați butonul portocaliu; se deschide pagina cu formularul de preînregistrare.

b). Citiți explicațiile și apoi completați datele în formular, astfel: * Secţiunea 1 – Informaţii despre capul gospodăriei / persoana de referință: completați CNP-ul persoanei de referință / capului gospodăriei şi adresa de email, unde va primi linkul către chestionarul propriu de recensământ şi, dacă așa optează ceilalți membri ai gospodăriei, și link-urile către chestionarele celorlalţi membri ai gospodăriei * Secţiunea 2 – Locul de reşedinţă obişnuită: la întrebarea „Este într-o locuință ocupată de o gospodărie individuală ?”, aveți de ales între 2 variante: varianta DA − se completează adresa locuinței; tot aici, la finalul secțiunii, veți completa numărul de gospodării din locuință; Varianta NU − aceasta înseamnă că locuința dvs. este situată într-un spațiu colectiv de locuit, de tipul cămine studențești, internate școlare, dormitoare comune pentru muncitori, cămine pentru bătrâni, azile, sanatorii, instituții rezidențiale pentru protecția copilului, mănăstiri, hoteluri, spitale, cămine – spital, sanatorii de boli incurabile, centre de urgență sau adăposturi de noapte, centre de refugiaţi, centre pentru migranți etc.; selectați tipul spațiului de colectiv și, alături, denumirea acestuia * Secțiunea 3 – Membrii gospodăriei: aici capul gospodăriei / persoana de referință va introduce datele tuturor membrilor gospodăriei prin apăsarea butonului „Adăugați o persoană din componența gospodăriei”; pentru cetățenii români și cetățenii străini care posedă CNP, veți completa CNP-ul și adresa de email, dacă posedă una proprie (ulterior, pe această adresă se va transmite linkul către propriul chestionar de recensământ); pentru cetățenii străini care nu au CNP veți completa câmpurile care includ dZata nașterii și Sexul; deasupra acestor câmpuri, sistemul va genera un cod temporar de 13 cifre care va fi utilizat exclusiv în scop statistic, pentru recenzare; trebuie să notați codul temporar generat, pe care îl veți utiliza la identificarea chestionarului primit pentru autorecenzare; de asemenea, se completează adresa de email, dacă posedă una proprie. * Secţiunea 4 – Locuinţe secundare neocupate: aici veți completa adresa pentru alte locuințe deţinute / co-deținute de membrii gospodăriei dvs., dar numai dacă NU sunt locuite; această secțiune va permite să evitați deplasarea dvs. sau a altor membri ai gospodăriei dvs. în altă parte a localității sau în altă localitate, pentru a răspunde recenzorului în perioada ulterioară (16 mai – 17 iulie 2022); pe adresa dvs. de email veți primi link-ul către un chestionar scurt care cuprinde numai întrebări referitoare la locuința goală (neocupată) și clădirea în care se află aceasta.

c). După completarea acestor informaţii, apăsați butonul codului re-Captcha „Nu sunt robot” și apoi butonul „Trimiteți fomularul”. Așteptați câteva minute și apoi verificați căsuța de email pe care ați indicat-o în formularul de pre-înregistrare, citiți mesajul transmis de email și apăsați pe link-ul ce conține ”chestionar” marcat în culoare albastră.

A. Ce primiți pe e-mail

• Capul gospodăriei/persoana de referință (o singură persoană din gospodărie) primește un chestionar ce cuprinde „Secțiunea pentru recenzarea locuinței” și „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”

• Fiecare dintre ceilalți membri ai gospodăriei primește un chestionar ce cuprinde numai „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”

• Dacă gospodăria (oricare dintre membri) deține și o locuință sau mai multe neocupată/e, pentru fiecare dintre aceste locuințe goale (neocupate) și pre-înregistrate, numai capul gospodăriei / persoana de referință primește chestionar ce cuprinde numai „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”.

B. Înainte de a începe completarea răspunsurilor în chestionarul de recensământ, rețineți următoarele

1). Toate secțiunile chestionarului sunt marcate în culoare albastră, ceea ce înseamnă că nu s-a răspuns la nicio întrebare, chestionarul este gol.

2). Pe măsură ce completați răspunsurile la câte o secțiune, aceasta își schimbă culoarea și devine verde; aceasta înseamnă că puteţi merge la secțiunea următoare din chestionar (colorată în albastru).

3). Dacă, din greșeală, ați completat un răspuns eronat, va apare un mesaj în culoare roșie care va semnala în ce constă eroarea; corectați și mergeți mai departe.

4). La unele întrebări pot să apară semnalate atenționări, marcate în culoarea portocaliu; citiți mesajul atenționării și, dacă este cazul, corectați răspunsul / răspunsurile eronate.

C. Nu este nevoie de introducere de text. Veți completa chestionarul numai în trei moduri:

1. Prin introducere de cifre (de exemplu, anul construcției locuinței)

2. Prin bifarea variantei (variantelor în caz de răspuns multiplu) de răspuns ce corespunde situației dvs. în lista de pe ecran

3. Prin selectarea variantei de răspuns ce corespunde situației dvs. din lista care se deschide (de exemplu: cetățenia, religia, etnia, ocupația etc.)

D. Puteți completa chestionarul de recensământ de pe oricare dintre următoarele dispozitive electronice: * Tabletă electronică * Telefon tip smartphone * Laptop * PC

PASUL 2 – chestionarul de autorecenzare

Chestionarul de autorecenzare se deschide cu o copertă în care veţi găsi informaţii utile despre procesul de autorecenzare. În partea stângă aveţi un meniu, cu ajutorul căruia veţi putea naviga printre secţiunile chestionarului.

Copertă – Aici veţi găsi informaţii utile despre Confidenţialitatea datelor, momentul de referinţă al recensământului şi datele completate la preînregistrare. Aici trebuie apăsat butonul „Înregistrare ora curentă”, iar din acel moment puteţi trece la completarea propriu-zisă a chestionarului.

Secţiunea pentru recenzarea locuinţei – va fi completată de capul gospodăriei şi conţine întrebări legate de componenţa gospodăriei, lista membrilor gospodăriei, informaţii despre membrii gospodăriei, informaţii despre locuinţă.

Secţiunea pentru recenzarea persoanei – va fi completată atât de capul gopodăriei, cât şi de ceilalți membri ai gospodăriei indicaţi la preînregistrare. Fiecare membru al gospodăriei va primi propriul chestionar.

Finalizat – zona în care se face o scurtă statistică a întrebărilor la care s-a răspuns şi de unde se trimite chestionarul către baza de date a recensământului.

Înainte de a finaliza procesul de autorecenzare prin transmiterea formularului către baza de date a recensământului veţi putea vedea o statistică referitoare la „Starea întrebărilor”: la câte întrebări aţi răspuns, câte sunt fără răspuns şi la câte întrebări aţi răspuns greşit. În acest ultim caz veţi avea la dispoziţie linkuri directe către întrebările cu răspuns greşit și va trebui să le corectați.

Trebuie reţinute următoarele aspecte

Chestionarul este dinamic, iar întrebările sunt generate în funcţie de răspunsul oferit la întrebarea anterioară (de exemplu persoanelor de sex masculin nu li se va deschide întrebarea referitoare la numărul copiilor născuţi vii). Dacă în timpul completării chestionarului de recensământ se ivesc situaţii care vă obligă să vă întrerupeţi, puteţi relua oricând completarea din punctul în care v-aţi întrerupt, dar pentru aceasta trebuie să aveți grijă să nu apăsați butonul Finalizat. Tot ce trebuie să faceţi este să accesaţi chestionarul de recensământ din emailul primit după preînregistrare. Totuşi, nu trebuie să depăşiţi ziua de 15 mai 2022, dată la care se încheie autorecenzarea.

Odată finalizat chestionarul, verificați „Starea întrebărilor”, efectuați, dacă este necesar corecții și transmiteți chestionarul prin apăsarea butonului Finalizat – numai așa acesta va ajunge în baza de date de recensământ.

În zona superioară a chestionarului, în partea dreaptă, aveţi posibilitatea să modificaţi limba în care completaţi chestionarul. Acesta este disponibil, pe lângă limba română, în limba engleză şi în limbile minorităţilor naţionale care locuiesc pe teritoriul României.

PASUL 3 – verificarea autorecenzării

După ce aţi trimis chestionarul către baza de date a recensământului puteţi verifica dacă v-aţi autorecenzat corect accesând secţiunea „VERIFICAREA AUTORECENZĂRII” din site-ul www.recensamantromania.ro. Aici veţi introduce CNP-ul şi vi se va genera automat DOVADA AUTORECENZĂRII.

Dacă nu aţi completat corect chestionarul de recensământ, veţi primi un mesaj de eroare şi trebuie să reluaţi procesul de autorecenzare de la început.

ATENȚIE!

* Momentul de referinţă al recensământului este data de 1 decembrie 2021. Toate răspunsurile la întrebări trebuie să se refere la acest moment.

* Reşedinţa obişnuită este locul în care o persoană îşi petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică. Se consideră că au reşedinţă obişnuită într-o anumită zonă geografică doar persoanele care au locuit neîntrerupt la locul lor de reşedinţă obişnuită o cel puțin 12 luni înainte de data de referinţă sau au sosit la locul lor de reşedinţă obişnuită cu cel mult 12 luni înainte de data de referinţă, cu intenţia de a rămâne pentru cel puțin un an.

* Formularul de preînregistrare va fi completat de o singură persoană din gospodărie, pentru toți membrii gospodăriei.

* Inclusiv copiii minori primesc un chestionar pentru recenzarea persoanei, care va fi completat de părinte.

Centrele pentru autorecenzare asistată

CLUJ-NAPOCA (orar luni-duminică, orele 9 – 20): * BT Arena, Aleea Stadionului f.n. * Clubul Pensionarilor Grigorescu, str. Mirăslău nr. 4 * Clubul Pensionarilor cinma Dacia, str. Bucegi nr. 11/A * Clubul Pensionarilor Zorilor, str. L. Pasteur nr. 77 * Baza Sportivă Gheorgheni, str. Alex. Vaida Voevod f.n. * Clubul Pensionarilor cinema Mărăști, str. A. Vlaicu nr. 3/A * Clubul Pensionarilor Someșeni, str. T. Vuia nr. 41 * Primărie cartier Iris , piața Liebcknecht nr. 7-8. Pe întreaga durată a recensământului va funcționa un call-center, la telefon: 0371-789142 (luni – vineri, orele 9-19, sâmbătă – duminică, orele 11 – 15), care va fi conectat cu centrele de recenzare asistată și cu coordonatorii recensământului pe plan local.

BACIU: * Primarie, Aleea Nufarului nr. 1.

FLOREȘTI: * Școala Gimnazială Gheorghe Șincai, str. A. Mureşanu, nr. 1 * Liceul Teoretic Dumitru Tăutan, str. Carpați, nr. 10 * Primărie, str. Avram Iancu nr. 170

APAHIDA: * Casa de Căsătorii, Str. Libertății nr. * Camera Agricolă, str. Libertății, nr 120 * Serviciul Asistență Socială, str. Horea nr 18.

DEZMIR: Primărie, str. Viilor nr. 15.

CÂMPIA TURZII: * Palatul Cultural Ionel Floașiu, sala TM-TIN, piața Mihai Viteazu nr. 8 * Colegiul Victor Ungureanu * Liceul Pavel Dan, str. T. Vladimirescu nr. 33 * Liceul Pavel Dan, str. G. Lazăr nr. 16.

DEJ: * Primărie, str. 1 mai nr. 2 * Școala generală nr. 5, str. Pepinierei nr. 6 * Școala generală Ocna dej, str. Mixandrelor nr. 2/A * Căminul Cultural Șomcutu Mic.

GHERLA: * Biblioteca municipală, Piața Libertății nr. 3

TURDA: * Primărie, P-ta. 1 Dec. 1918 nr. 28.

HUIEDIN: * Primărie, str. Horea nr. 1.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut