Au început probele de aptitudini din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat

Elevii claselor a VIII-a, din sistemul de învățământ preuniversitar din județul Cluj, în funcție de opțiunile exprimate în cererea – tip de înscriere în clasa a IX-a, susțin, în perioada 18-27 mai,  probele de aptitudini și de cunoștințe de limbă modernă/ maternă din cadrul examenului de admitere în liceele cu clase având specific bilingv și în liceele vocaționale, pentru profilul artistic, pedagogic, teologic, militar, sportiv și waldorf, cu specializările aferente.

Conform celor anunțate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în toate unitățile de învățământ din județ, începând din 16 mai și până în 13 iunie, se vor desfășura ședințele și activitățile de îndrumare și consiliere a părinților și a elevilor claselor a VIII-a, pentru prezentarea calendarului și a metodologiei de admitere, în vederea informării acestora cu privire la completarea fișelor de opțiuni și a etapelor ulterioare susținerii probelor scrise, din cadrul examenului de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2022.

Admiterea candidaților în liceele clujene cu specific vocațional este condiționată de susținerea probei de aptitudini, în profilul liceului, ținând cont de specializările unității de învățământ preuniversitar pentru care elevii pot să opteze.

„Înscrierea elevilor din clasele a VIII-a, interesați pentru susținerea probelor de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă, s-a realizat la unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj, potrivit graficului disponibil pe site-ul IȘJ Cluj. Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel: pentru profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie – liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note; pentru profilul pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază calificativelor admis/respins. Comunicarea rezultatelor finale la probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă maternă și limbi moderne va avea loc pe data de 27 mai 2022, în formă anonimizată, prin utilizarea unor coduri atribuite candidaților de către comisiile de admitere” – precizează IȘJ Cluj.

Toate informațiile actualizate, cu privire la etapele din cadrul admiterii în clasa a IX-a, nivel liceal de stat, pentru anul școlar 2022-2023, pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut