Au început înscrierile copiilor în grădinițe

Înscrierile copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în unitățile de învățământ preșcolar au început luni, 31 mai și se încheie în 31 august 2021.

„În județul Cluj, din totalul celor 21.336 de locuri existente în unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar, 13.472 de locuri s-au ocupat în etapa de reînscrieri. În vederea înscrierii copiilor în grădinițe, în anul școlar 2021-2022, sunt disponibile 7.864 de locuri, dintre care 2.114 în mediul rural și 5.750 în mediul urban. În municipiul Cluj-Napoca, din totalul celor 11.861 de locuri existente, în etapa de reînscrieri s-au ocupat  7.292 de locuri și sunt disponibile pentru noi înscrieri 4.569” – informează Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Potrivit sursei citate, cuprinderea copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar se realizează în conformitate cu criteriile de departajare generale și specifice. Astfel, în situația în care într-o unitate de învățământ preșcolar numărul cererilor de înscriere a copiilor, primite de la părinți,  este mai mare decât numărul de locuri libere, se vor aplica succesiv criteriile de departajare generale și criteriile de departajare specifice.

Criteriile generale implică dovada faptului că copilul este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți), că este orfan de un singur părinte, respectiv că are un frate/ o soră înmatriculat/ înmatriculată, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă, precum și deținerea unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. Pentru  început se repartizează copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

Criteriile specifice de departajare se aplică ulterior criteriilor generale, sunt elaborate și aprobate la nivelul unității de învățământ preuniversitar preșcolar și sunt avizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

În vederea înscrierii copiilor în învățământul preșcolar, părinții pot opta pentru înscrierea prin intermediul mijloacelor electronice, prin  fax, poștă electronică sau telefonic. Ulterior acestui demers, fiecare unitate de învățământ preuniversitar va comunica părinților informații cu privire la etapa de validare a fișelor de înscriere și completarea dosarelor de înscriere cu documentele specifice.

Informații utile pentru părinți, precum și calendarul complet al înscrierii sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut