Atenţie! Mai aveţi doar câteva zile pentru a încheia un nou contract de furnizare a gazelor

Deşi de 1 iulie, data până la care trebuie încheiate contractele de furnizare a gazelor ne mai desparte puţin timp, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a catadixit doar de câteva zile să publice un fel de îndrumar pentru clienţii care doresc să-şi aleagă un alt furnizor. Clienţii care nu vor alege un alt furnizor vor rămâne la cel actual, care le va livra gaze fără o negociere de preţ.

Pe piaţă există mai mulţi furnizori de gaze, însă majoritatea pieţei (cca. 90%) este acoperită de două companii – ENGIE (care deţine fostul Distrigaz Sud) şi E.ON (care deţine fostul Distrigaz Nord) -, al căror preţ nu este chiar cel mai mic. Cei mai mulţi furnizori nu au anunţat nimic despre liberalizarea pieţei şi nici nu şi-au prezentat ofertele.

Vă prezentăm în continuare un rezumat al indicaţiilor oferite cu o întârziere nescuzabilă de ANRE, instituţie care ar fi trebuit să informeze în timp util populaţia despre condiţiile în care pot încheia noi contracte şi ar fi trebuit să oblige furnizorii de gaz să prezinte consumatorilor ofertele de preţ şi să-i sancţioneze dacă nu fac asta.

 

După cum se ştie, din 1 iulie, preţurile pentru furnizarea gazelor la clienţii casnici nu vor mai fi reglementate de ANRE. Furnizarea gazelor naturale se va face pe baza unui contract de furnizare încheiat între furnizor şi client. Clienţii trebuie să identifice oferta care corespunde nevoilor lor şi să încheie, până la 30 iunie 2020, un contract de furnizare a gazelor naturale.

Noul contract poate fi încheiat cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale licenţiat de ANRE, fără limitări privind zonă geografică.

Dacă clientul nu va încheia, până la 30 iunie, un nou contract, furnizorul actual îi va livra automat gaze şi după 1 iulie, până încheierea unui alt contract, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021. Conform ANRE, furnizarea gazelor ar trebui făcută la “preţul din oferta comunicată clientului, pe parcursul lunilor mai și iunie, de către furnizorul actual”.

Dacă preţul este ajustabil, furnizorul are obligaţia să notifice clientului noul preţ, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data modificării şi prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta, într-un mod transparent şi uşor de îneles, cu precizarea dreptului clientului de a denunţa contractul, dacă nu acceptă acest preţ. Tarifele de transport și de distribuţie ale gazelor naturale rămân în continuare reglementate de ANRE și nu pot fi negociate.

 

Alegerea unui furnizor de gaze

Pentru alegerea unui furnizor, ANRE recomandă să se analizeze atât oferta de

preţ, cât și condiţiile asociate din ofertă, care pot fi diferite de la un furnizor la altul (termenul de plată al facturii, modalitatea de plată, frecvenţa emiterii facturii, modalitatea de transmitere a facturii, modalitatea de transmitere / preluare a indexului contorului etc).

După identificarea celei mai avantajoase oferte, ANRE recomandă să se încheie cu furnizorul ales un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concureniţal.

Preţurile oferite în prezent de furnizorii de gaze sunt prezentate în Comparatorul preţurilor furnizat de ANRE la adresa www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn, unde găsiţi şi datele de contact ale frunzorilor.

 

Ce informaţii trebuie solicitate furnizorului de gaze

ANRE recomandă să se citească atent tot contractul, inclusiv clauzele referitoare la: * preţul gazelor, fix sau variabil, inclus în preţul de furnizare * preţul de furnizare a gazelor, cu sau fără servicii reglementate incluse * modalităţi de transmitere a facturii şi a documentelor anexate acesteia * termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturilor * perioada pentru care urmează să se aplice preţul menţionat în ofertă * perioada pentru care urmează să se încheie contractul * drepturile şi obligaţiile părţilor * condiţiile privind reînnoirea / prelungirea / încetarea / denunţarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare * garanţiile solicitate.

 

Tipuri de contracte

O eventuală modificare de preţ a gazului depinde de tipul contractului de furnizare.

Unele contracte permit variaţii ale preţului – o clauză contractuală care permite o ajustare a preţului de către furnizor ar trebui să respecte cerinţele de bună credinţă, de echilibru și de transparenţă, astfel încât să creeze posibilitatea de a prevedea, pe baza unor criterii clare și inteligibile, eventualele modificări ale preţului gazelor naturale.

Alte contracte pot încheiate cu un preţ fix al gazelor naturale pe o perioadă determinată – preţul specificat trebuie să rămână neschimbat pentru acea perioadă de timp.

Contractul de furnizare a gazelor naturale poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată.

 

Încheierea unui nou contract

Pentru încheierea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, trebuie luată legatura cu unul dintre furnizorii de gaze naturale şi negociate condiţiile comerciale şi preţul de furnizare. De asemenea, poate fi acceptată o ofertă-tip a furnizorului.

La încheierea unui nou contract de furnizare a gazelor trebuie luat în considerare termenului necesar denunţării unilaterale de reziliere a contractului încheiat cu furnizorul actual (dacă este cazul).

Odată cu încheierea contractului cu noul furnizor, trebuie completată și depusă notificarea privind schimbarea furnizorului, prin care acesta este împuternicit să transmită notificările necesare operatorului de reţea și actualului furnizor.

Responsabilitatea stabilirii index-ului contorului din data schimbării furnizorului revine operatorului sistemului la care este racordat locul de consum. Acesta convine şi cosemnează, împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua în care furnizorul nou începe să vă vândă gaze. ANRE recomandă să citiţi şi să notaţi index-ul contorului de gaze în ziua respectivă.

Toţi clienţii au dreptul să îşi schimbe furnizorul de gaze, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării.

Schimbarea furnizorului de gaze nu implică modificări de ordin tehnic.

Schimbarea furnizorului de gaze nu costă nimic.

Plata facturilor vechiului furnizor

În termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale, fostul furnizor trebuie să transmită clientului factura cu decontul final de lichidare. Dacă mai trebuie plătiţi bani, clientul are obligaţia să achite factura până la termenul scadent. Dacă furnizorul mai trebuie să dea bani clientului, el are obligaţia să returneze clientului suma datorată, în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

 

Plângeri şi reclamaţii

Furnizorii de gaze trebuie să facă publică Procedura-cadru privind soluionarea plângerilor clienţilor, precum şi propria procedură internă. Dacă nu sunteţi mulţumit de soluţionarea plângerii de către furnizor, vă putei adresa ANRE, datele de contact fiind disponibile la adresa www.anre.ro

 

Top 11 preţuri mici

Cu titlu informativ şi cu menţiunea că preţurile se pot modifica, vă prezentăm cele mai mici preţuri la gaze, precum şi furnizorii care le livreză, conform datelor din 18 iunie 2020 din Comparatorul preţurilor al ANRE, disponibil la adresa www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn

Furnizor                                                              Preţ de furnizare (lei/Mwh)

SC ENERGY GAS PROVIDER SRL                                  108,27

AIK ENERGY ROMANIA                                                  111,27

SC RESTART ENERGY ONE SRL                                    115,77

CEZ Vanzare SA                                                                     116,77

ELECTRICA FURNIZARE SA                                           117,91

NOVA POWER & GAS                                                         119,27

Tinmar Energy                                                                         119,67

GAZ VEST                                                                             120,16

Enel Energie                                                                            120,27

DISTRIGAZ VEST SA (pentru clienţi din reţeaua proprie)    121,02

DISTRIGAZ VEST SA (pentru clienti din altă retea)              123,27

Pentru comparaţie precizăm că, în 18 iunie, preţul prezentat de ANRE pentru ENGIE Romania era de 123,95 lei/Mwh, iar pentru E.ON Gaz Furnizare era de 134,19 lei/Mwh.

Articole din aceeasi categorie