Atelierele CRED – Bune practici în educație, organizate la Cluj-Napoca

La Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”, din Cluj-Napoca, se vor desfășura marți, 25 mai, Atelierele CRED – Bune practici în educație, din cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED. 

Organizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, prin Casa Corpului Didactic Cluj, atelierele („Formarea competențelor transversale ale elevilor prin regândirea activităților non-formale și a curriculum-ului la decizia școlii”) se vor desfășura simultan, atât cu prezență fizică (25 de participanți), cât și în mediul online (25 de participanți).

Evenimentul face parte din seria celor 90 de activități de formare continuă, organizate la nivel național, la care vor participa 4.500 persoane, cadre didactice din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 case ale corpului didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 inspectorate școlare județene.

Potrivit declarației inspectorului școlar general Marinela Marc, proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” este un  proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, implementat de Ministerul Educației, în cadrul căruia Casa Corpului Didactic Cluj, în calitate de partener, deține rolul de coordonator al Regiunii Nord-Vest.

„Atelierele CRED au un caracter interactiv, urmărindu-se valorificarea experienței participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie și transferul de bune practici în contextul schimbărilor curriculare la nivel gimnazial. Proiectul «Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED» s-a născut din necesitatea de a avea la catedră profesori care își asumă noi roluri, creatori de educație, care să cunoască în profunzime noul Curriculum național și să îl aplice creativ la clasă”, declară Marinela Marc.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut