Aproape 56 de mii de chestionare pentru Recensământ au fost deja finalizate în județul Cluj

Nu mai puțin de 55.840 chestionare au fost completate în primele două săptămâni de la lansarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor, au anunţat, luni, în cadrul ședinței de Colegiu Prefectural reprezentanții Direcției Județene de Statistică Cluj.

Dintre acestea, 16.805 chestionare au fost completate de către recenzorii pentru autorecenzare asistată iar 39035 chestionare au fost completate individual prin autorecenzare de către populaţie, de pe dispozitive proprii.

De asemenea, s-au stabilit modalitățile de promovare online cât și fizic, prin afișe și pliante, în cadrul instituțiilor din județ, a procesului de autorecenzare și autorecenzare asistată, în cadrul recensământului populației și al locuințelor 2022.

Autorecenzarea asistată în judeţul Cluj se realizează de către 189 recenzori, fiecare având la dispoziţie 2 tablete.

În total, în procesul de recensământ din județul Cluj sunt implicați 730 de recenzori de teren, 29 de recenzori şefi, 81 de coordonatori.

În lipsa unei promovări masive la nivel national, DJS Cluj a editat şi tipărit afişe şi flyere care au fost postate/distribuite cu sprijinul prefecturii, primăriilor, serviciilor publice deconcentrate, universităţilor, şcolilor, altor instituţii şi a firmelor colaboratoare.

Totodată, au fost tipărite în jur de 1300 afişe A3, 1400 afişe A4, 500 pliante şi 27000 flyere.

Municipalitatea clujeană a anunțat că recrutează recenzori pentru efectuarea recensământului în municipiul Cluj-Napoca.

Persoanele interesate vor completa o cerere tip care poate fi descărcată de pe site-ul instituției, secțiunea„ Informații utile”, o vor scana, semna olograf/ digital si transmite, online, la adresa de email: registratura@primariaclujnapoca.ro.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: vârsta minimă de 18 ani împliniţi la data selecţiei – condiţie eliminatorie; minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu) – condiţie eliminatorie; să nu aibă cazier judiciar – condiţie eliminatorie; să deţină cunoştinţe de utilizare a unei tablete; abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic si riguros; să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare; rezistentă la stres si lucru sub presiune;

Specifice: disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârsitul zilei); disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbăta și /sau duminica).

Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii pe perioada 16.05-17.07.2022- modelul contractului e prevăzut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea şi completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

Plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin interviu faţă în faţă, chestionarul fiind compus din mai multe secţiuni cu grade de complexitate diferite, la un tarif de 7 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea persoanei» şi 3,5 lei pentru «Secţiunea pentru recenzarea locuinţei», inclusiv «Secţiunea pentru recenzarea spaţiului colectiv de locuit. Tariful de 7 lei se aplică pentru fiecare persoană recenzată din gospodărie.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut