ANUNȚ LICITAŢIE PUBLICĂ

ANUNȚ LICITAŢIE PUBLICĂ
     privind închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T4, T7, T8, T9, a chioşcurilor multifuncţionate C4, C5, C6 situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, zona pietonală, a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată pe str. Emile Zola, a terenului destinat amplasării terasei T1, situată pe zona pietonală Piaţa Unirii, latura vest, a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T11, T12, situate pe zona pietonală Piaţa Muzeului şi străzile adiacente, a modulelor M1-M9 din cadrul chioşcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3
    Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857
    Adresa: Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3
    Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraş
    Obiectul procedurii de licitaţie publică:
    Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T4, T7, T8, T9, situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, zona pietonală.
    Închirierea prin licitaţie publică a chioşcurilor multifuncţionate C4, C5, C6 situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor.
    Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată pe str. Emile Zola.
    Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată în municipiul Cluj-Napoca, pe zona pietonală Piaţa Unirii, latura vest.
    Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T11, T12, situate pe zona pietonală Piaţa Muzeului şi străzile adiacente.
    Închirierea prin licitaţie publică a modulelor M1-M9 din cadrul chioşcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3.
    Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
    Documentaţiile de atribuire au fost aprobate prin H.C.L. nr. 271/2020, nr. 150/2021, nr. 270/2020, nr. 151/2021, nr. 268/2020, nr. 944/2019 şi nr. 182/2021.
    Documentaţiile de atribuire sunt afişate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administraţie/Transparenţă/Licitaţii.
    Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerţ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.
    Data limită pentru solicitarea clarificărilor:14.10 .2021 ora 16.30.
    Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.10.2021, ora 10.00.
      Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetăţeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.
     Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru fiecare teren destinat amplasării teraselor de alimentaţie publică T1, T4, T7, T8, T9, situate pe zona pietonală Bulevardul Eroilor (cu precizarea explicită a terasei T__, pentru care se depune oferta), pentru fiecare chioşc multifuncţional C4, C5, C6 (cu precizarea explicită a chioşcului C__, pentru care se depune oferta), pentru terenul destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată pe str. Emile Zola, pentru care se depune oferta, pentru terenul destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată pe zona pietonală din Piaţa Unirii, latura vest, pentru fiecare teren destinat amplasării teraselor de alimentaţie publică situate pe zona pietonală Piaţa Muzeului şi străzile adiacente, cu precizarea explicită a terasei T___, pentru care se depune oferta, pentru fiecare modul M1-M9 (cu precizarea explicită a modulului M__, pentru care se depune oferta).
    Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26.10.2021, ora 15,00 (pentru terasele T1, T4, T7, T8, T9 din Bd. Eroilor), 26.10.2021, ora 14,30 (pentru chioşcurile C4, C5, C6 din Bd. Eroilor), 26.10.2021, ora 13,30 (pentru terasa T4 de pe str. Emile Zola), 26.10.2021, ora 14,00 (pentru terasa T1 din Piaţa Unirii), 26.10.2021, ora 13,00 (pentru terasele T11, T12 din Piaţa Muzeului), 26.10.2021, ora 12,00 pentru modulele M1-M9 din P-ţa Lucian Blaga nr. 1-3, la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.
    Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, judeţul Cluj, telefon 0264-596110. Termenul de sesizare al instanţei este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.
    Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 05.10.2021
     PRIMAR,
     EMIL BOC
    

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut