ANOSR: „După consultări de formă, nici vorbă de reformă”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România își exprimă indignarea pentru faptul că, „inclusiv în ultimele zile de consultări”, Ministerul Educației „alocă un timp minimal pentru dezbaterile cu studenții, continuă să ne ignore solicitările și tratează cu superficialitate propunerile federației”.

Luni, în cadrul unei negocieri care s-a dovedit a fi de formă, cu reprezentanții Ministerului Educației, delegații ANOSR au susținut o parte dintre amendamentele transmise, însă „acestea au fost respinse pe bandă rulantă, sub diferite pretexte” – se precizează într-un comunicat al federației, remis ziarului Făclia.

Potrivit comunicatului, propunerile federației, aduse în atenția Ministerului Educației, vizează: corelarea subvenției acordate de la bugetul de stat pentru bursele studențești cu salariul minim brut pe economie (printr-un procentaj de 12%); acordarea ponderii de 25% pentru studenți în alegerea rectorului; majorarea reducerii acordate pentru transportul feroviar, de la 50% la 90%, pe perioada întregului an calendaristic; înființarea Comisiei Naționale pentru Servicii Sociale Studențești; limitarea mandatelor rectorilor, în sensul prevăzut de forma inițială a Legii Educației Naționale nr. 1/2011 – maximum 8 ani, indiferent de numărul de mandate sau de întreruperi ale acestora; păstrarea actualei prevederi din Legea Educației Naționale privind vârsta de pensionare și modalitatea de prelungire a calității de cadru didactic, în sensul păstrării evaluării obligatorii după împlinirea vârstei de 65 de ani; eliminarea din proiectul legii a prevederii care permite renunțarea unilaterală la titlul de doctor; eliminarea din proiectul legii a prevederii conform căreia răspunderea administrativă pentru plagiat se prescrie în termen de 3 ani.

***

O cu totul altă viziune privind consultarea de luni este exprimată de ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, într-un comunicat de presă intitulat Întâlnire cu rezultate fără precedent în istoria consultărilor între Ministerul Educației și studenți!

„Astăzi, 22 august, alături de colegi din Ministerul Educației, am avut un dialog deschis și extrem de constructiv privind proiectului Legii învățământului superior cu reprezentanții federațiilor studenților: Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR), Uniunea Studenților din România (USR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România (FASMR) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS). Alături de prevederi foarte importante pentru studenți, deja incluse în proiectul Legii învățământului superior (precum creșterea cu 50% a subvenției pentru burse, instituirea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Universitar și a Programului Național pentru Internaționalizare Universitară, asigurarea locurilor pentru stagiile de practică, dreptul de a urma cursuri de etică și deontologie universitară pentru absolut toate programele de licență, locuri bugetate pentru studenții cu dizabilități, dobândirea dreptului de liberă practică pentru absolvenții învățământului superior medical imediat după promovarea examenului de finalizare a studiilor etc.), au fost agreate, împreună cu reprezentanții celor 4 organizații studențești, semnatare ale comunicatului comun cu Ministerul Educației, următoarele propuneri: asigurarea reprezentării fiecăreia dintre cele 5 federații studențești reprezentative la nivel național prin desemnarea a câte unui membru, cu statut de invitat permanent, în fiecare din cele 6 Comisii consultative Naționale ale Ministerului Educației; dreptul studenților de a convoca ședințe extraordinare ale Senatului universitar (…); creșterea reducerilor pentru transportul intern feroviar și naval al studenților, de la 50% la 65% (…); creșterea subvenției pentru cămine-cantine cu 50% (…); consolidarea cadrului legal, astfel încât universitățile să poată acorda ajutoare sociale și burse speciale, îndeosebi pentru participarea la acțiuni de voluntariat, dar nu numai (…); creșterea cu cel puțin 30% a finanțării de bază pentru studenții înmatriculați în domeniile STIM (științe-tehnologie – inginerie – matematică), corelat cu preluarea propunerii transmise de Alianța Română a Universităților de Tehnologie (ARUT) privind înființarea Programului Național pentru Educația în domeniul Științelor, Ingineriei, Tehnologiei și Matematicii PN-STIM (Science, Technology Engineering and Mathematics – STEM) cu scopul stimulării tinerilor în vederea participării la programe de studii universitare în domenii aferente STIM, care va fi sprijinit prin creșterea alocațiilor bugetare per student. clarificări cu privire la prevederile din domeniul învățământului superior medical; elaborarea la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior a unei strategii specifice care să asigure o integrare aplicată a măsurilor cuprinse în Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând minorității rome pentru perioada 2021-2027” – precizează Sorin Cîmpeanu.

… Așadar, formă sau… reformă?

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut