Aniversări clujene 2013: Prof. univ. dr. Leon Sorin MUNTEAN la 75 de ani

978-973-53-0025-8    Unul din cei mai tineri Seniori ai Cetăţii, titlu ce i-a fost acordat cu ocazia Balului Operei, ediţia 2013, Cluj-Napoca, respectatul profesor Leon Sorin Muntean s-a născut la Blaj, jud. Alba, la 6 martie 1938, ca fiu al lui Dumitru şi al Anei Muntean. A absolvit şcoala gimnazială şi Liceul „Iacob Mureşianu” din Blaj (promoţia 1959), apoi Institutul Agronomic Cluj, astăzi U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură, obţinînd titlul de inginer agronom (1964). Este doctor în Agronomie din 1971; specializări şi documentare în: Cehoslovacia, Franţa, Belgia, Olanda, Italia, Anglia, Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria.
Desfăşoară activitate didactică universitară, din anul 1964 pînă în prezent la U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, Facultatea de Agricultură, Catedra de Fitotehnie, parcurgînd toate gradele: preparator (1964-1967), asistent universitar (1967-1974), şef de lucrări (1974-1990), conferenţiar universitar  (1990-1991) şi profesor universitar (din 1991 şi în prezent). Conducător ştiinţific de doctorat în specialitatea Fitotehnie, din anul 1990 (cu 26 teze de doctorat susţinute de doctoranzi ).
Profesorul Muntean a fost, timp de 10 ani, rectorul U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, între 1990-2000, contribuind la dezvoltarea structurii instituţiei, modernizarea învăţămîntului şi a cercetării ştiinţifice, dezvoltarea bazei materiale a universităţii, intensificarea colaborării internaţionale, acordarea titlului de “Doctor Honoris Causa” unui număr de  20 de personalităţi ştiinţifice din ţară (10 titluri) şi străinătate (10 titluri) etc.  A fost  membru al Consiliului Naţional al Rectorilor (1990-2000), Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare (1994-2000), Consiliului Naţional de Atestare Titluri, Diplome şi Certificate Universitare (1995-2000) etc. Din anul 1975 conduce programul de cercetare privind plantele medicinale şi aromatice din U.S.A.M.V. Cluj-Napoca  şi programul naţional de cercetare “Cultura hameiului” din anul 1997. Este director al “Centrului de Cercetare Cultura Hameiului şi Plantelor Medicinale” din U.S.M.V. Cluj-Napoca, de la înfiinţare, 1993, şi pînă  în prezent.
Singur şi în colaborare prof. Muntean a publicat 35 cărţi (din care 12 ca singur autor şi 13 prim autor şi coordonator) în diferite edituri; 12 manuale universitare (publicate în universitate); peste 350 lucrări ştiinţifice (în română, franceză, engleză), peste 100 lucrări de informare. Deţine invenţii şi brevete pentru opt soiuri de hamei şi plante medicinale create şi o compoziţie fertilizantă (prim autor la un soi de hamei – Ardeal) şi două soiuri de plante medicinale – Napoca şi Cluj) .
Pentru cărţile publicate  a fost premiat de Academia Română (1990), Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (2005, 2007) şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (2008 şi 2010 ), fiindu-i acordate şi diplome pentru soiurile create. Este “Doctor of Agricultural Science Honoris Causa”, titlu acordat de Universitas Internationalis Studiorum Superiorum “Pro Deo” New York U.S.A. (2 decembrie 1994), „Doctor Honoris Causa” al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara (14 mai 2009), iar Blajul natal i-a acordat titlul de Cetăţean de onoare al municipiului (16 octombrie 1999). Este membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, preşedinte al Filialei Cluj-Napoca a A.S.A.S. De la înfiinţare (2002) pînă în prezent, membru în Prezidiul A.S.A.S., din 2002 pînă în prezent. Pentru a completa biografia distinsului profesor clujean, să mai spunem că este Preşedinte al “Societăţii pentru Agricultură Ecologică”, de la înfiinţare (1993); vicepreşedinte al “Federaţiei Naţionale de Agricultură Ecologică” de la constituire (2001); Membru fondator al “Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român” ASTRA, Despărţămîntul “Timotei Cipariu” Blaj (din anul 1990) ş.a. Este nominalizat în diferite lucrări biografice şi ştiinţifice, din ţară şi străinătate. În prezent este profesor consultant la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.
M.B.

Articole din aceeasi categorie

    Nu exista articole asemanatoare