Amânare la acordarea indemnizației pentru urmașii persoanelor persecutate etnic

Acordarea indemnizației pentru urmașii persoanelor persecutate etnic a fost amânată prin deja celebra Ordonanță ”trenuleț”, astfel că cei îndreptățiți vor trebui să mai aștepte o bună bucată de timp până să beneficieze de aceste drepturi.

Acordarea acestei indemnizații trebuia să înceapă din 1 ianuarie 2022, însă prin Ordonanța 130 termenul a fost amânat cu exact un an, până la 1 ianuarie 2023.

La Casa de Pensii Cluj au fost deja depuse 24.000 de dosare pentru acordarea indemnizației prevăzută de Legea nr. 154/2021 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România începând din 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Majoritatea dosarelor depuse sunt incomplete

”Până în acest moment nu s-au emis hotărâri pentru copii urmași din motive reprezentate de numărul foarte mare de dosare depuse, în marea lor majoritate incomplete și crearea unei aplicații informatice. Suplimentar, intrarea în fiecare zi a unui număr mare de cereri depuse de copii urmași cu domiciliul în alte județe, care solicită copia hotărîrilor / actelor care dovedesc refugiul părinților care au avut domiciliuil în județul Cluj și pe care părinții nu le mai au, pentru a fi depuse la casele teritoriale de pensii din alte județe, unde își au domiciliul. Astfel, de luni de zile, toate eforturile sunt canalizate în încercarea de a identifica din dosarele pasive ale părinților decedați numărul hotărârii emise în baza OG nr. 105/1999, aprobată prin Legea 189/2000. Este extraordinar de greu și durează destul de mult timp, deoarece pentru hotărârile emise în perioada 2000 – 2004 trebuie identificate dosarele de pensie pasive al decedaților, care în prezent se află în 3 locații diferite de sediul instituției, aflat numărul hotărârii, pentru a putea apoi să verificăm dosarul de refugiat al părintelui decedat, în vederea stabilirii calității de beneficiar al copilui urmaș, efectuarea copiilor necesare și expedierea acestora solicitanților din alte județe”, spune Mariana Sălciuan, directorul Casei Județene de Pensii Cluj.

Cine poate beneficia de indemnizație

Reamintim că de indemnizații pot beneficia copii persoanelor aflate în una dintre următoarele situații: a). a fost deportată în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate; b). a fost privată de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare; c). a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate; d). a făcut parte din detașamentele de muncă forțată; e) a fost supraviețuitoare a trenului morții; f). este soțul sau soția persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit; g). a fost evacuată din locuința pe care o deținea.

Există 3 categorii de copii urmași: 1). Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în trenul morții, în timpul masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, în timpul deportării în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuința pe care o deținea, în timp ce a făcut parte din detașamentele de muncă forțată” și care are dreptul la o indemnizație în cuantum fix de 175 lei; 2). Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) – e) și g), precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) – e) şi g) au dreptul la o indemnizație lunară în același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat părintele lor decedat, stabilită conform prevederilor în vigoare la data depunerii cererii de către copil. 3). Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la lit. a) – e) şi g) sau copilul celui decedat după încetarea situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) – e) şi g), în situația în care părintele său, deși ar fi avut dreptul, nu a beneficiat de prevederile prezentei ordonanțe, are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor în vigoare la data depunerii cererii de către copil.

Până acum nu există modificări ale actelor care trebuie depuse, acestea fiind menționate pe site-ul Casei Județene de Pensii Cluj.

Nu există o dată limită a depunerii dosarelor

”Dacă nu vor mai fi modificări legislative ulterioare, raportat la dispozițiile legale în vigoare astăzi, cererile care au fost depuse de copii urmași din data de 10 iunie 2021 și până în prezent, precum și ccererile care vor fi depuse până la data de 30.12.2022 vor avea ca dată de acordare și plată a drepturilordata de 1 ianuarie 2023. Pentru cererile care se vor depune începând cu data de 03.01.2023 drepturile se vor acorda și plăti începând cu luna următoare depunerii cererii”, precizează Mariana Sălciuan.

V. Dădulescu

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut