Activități educaționale dedicate Pactului Verde pentru protejarea naturii, în școlile clujene

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, împreună cu partenerii instituționali, organizează, în perioada aprilie – iunie a.c., o serie de activități educaționale cu elevii și cadrele didactice din județul Cluj, în scopul creșterii nivelului de conștientizare a tinerei generații în ceea ce privește consolidarea rezilienței în fața posibilelor amenințări viitoare (pandemii, dezastre) și necesitatea protejării ecosistemelor naturale, în general, precum și cele specifice, din aria județului Cluj.

Seria evenimentelor educaționale pe tematica biodiversității și a protejării mediului a început vineri, 1 aprilie, cu workshopul Biodiversitate și Foraging”, organizat la Școala Gimnazială Căianu, cu participarea profesorilor clujeni din șase unități de învățământ din mediul rural. În scopul promovării Pactului Verde European, în contextul campaniilor de informare pe tematica biodiversității, elevii clujeni vor participa, în luna iunie, la evenimentul Biodiversity Treasure Hunt”, organizat în Pădurea Făget, eveniment care se dorește a fi un semnal public pentru protejarea naturii și a biodiversității.

Formarea unei conduite ecologice la elevi este o cerință deosebit de importantă pentru orice demers educativ școlar și extrașcolar. Implicarea elevilor în activitățile de cunoaștere și înțelegere a unor fenomene legate de mediul înconjurător, în identificarea și rezolvarea unor probleme de poluare și degradare a mediului, au ca rezultat formarea unor comportamente de apărare, conservare și dezvoltare a mediului. Bazate pe o strânsă colaborare cu familia, comunitatea locală, diverse ONG-uri care derulează proiecte educaționale în parteneriat cu unitățile de învățământ, activitățile practice desfășurate cu elevii contribuie la formarea unor comportamente ecologice pentru adulții de mâine, protejarea mediului înconjurător devenind un exercițiu de practică comunitară. Școala trebuie să facă acest exercițiu social cu întreaga populație școlară care în viitor va avea răspunderi mari și concrete în gestionarea rațională a tuturor resurselor de mediu, indiferent dacă vorbim de calitatea aerului, a solului, a pădurilor. Ea este chemată să formeze nu numai sentimentele de admirație pentru frumusețile naturii, ci și convingeri și deprinderi de apărare, conservare și dezvoltare a mediului înconjurător – condiție esențială pentru o viață sănătoasă”, declară inspectorul școlar general Marinela Marc, mulțumind, totodată, tuturor celor care au ales să se implice în acest proiect, apreciat ca „un exercițiu ce se cuvine multiplicat la nivelul întregului județ”.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut