Achitarea contribuției de asigurări sociale

Casa Județeană de Pensii Cluj a anunțat că, în perioada 3-09.01.2023 nu se fac încasări de contribuții de asigurări sociale prin casieria CJP Cluj. Contribuția de asigurări sociale se poate achita prin mandat poștal sau prin virament cu ordin de plată în contul IBAN RO45TREZ21622210304XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Cluj, pe seama Casei Județene de Pensii Cluj (CUI 13582024). Pe ordinul de plată sau mandatul poștal trebuie menționat, obligatoriu, numele și CNP-ul persoanei pentru care se face plata.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut