Acces mai facil la servicii de medicină fizică și de reabilitare

Guvernul a aprobat, în ședința din 23 iunie, o Hotărâre care dă posibilitatea furnizorilor de servicii de medicină fizică și de reabilitare și punctelor de lucru ale acestora, care se află în zone deficitare pentru această specialitate, să își poată stabili programul de activitate astfel încât să asigure accesul asiguraților din zonele respective la procedurile specifice efectuate în baze de tratament

Potrivit unui comunicat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, începând cu data de 1 aprilie 2022, pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinde și consultațiile și serviciile acordate de medicii de specialitate, cu specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare, în cabinetul medical. A fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel încât să asigure accesul asiguraților pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână și minimum 5 zile pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate. Hotărârea aprobată joi de Guvern modifică și completează Anexa nr. 2 la HG 696/2021, în scopul asigurării accesului la servicii de medicină fizică și de reabilitare a asiguraților din localități sau zone deficitare pentru această specialitate. Astfel, furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare și punctele de lucru ale acestora care se află în localități sau zone deficitare pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare își pot stabili programul de activitate zilnic sub 7 ore pe zi, respectiv 35 de ore pe săptămână, și mai puțin de 5 zile pe săptămână, pentru asigurarea accesului asiguraților din aceste localități/ zone la procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare efectuate în baze de tratament.

„Oferim posibilitatea adaptării programului de lucru în zonele deficitare la acest tip de servicii și încurajăm furnizorii să acorde aceste servicii de medicină fizică și de reabilitare în regim ambulatoriu, astfel încât să reducem necesarul de internări în regim de spitalizare continuă. Este mult mai comod pentru pacienți să aibă acces la aceste servicii cât mai aproape de casă, fără să fie nevoiți să stea în spital și este mai puțin costisitor pentru sistemul de sănătate. Asigurarea accesului persoanelor la servicii de recuperare ajută la prevenirea apariției de complicații ale afecțiunilor cronice care ar putea fi preîntâmpinate”, a declarat Adela Cojan, președintele interimar al CNAS, citată în comunicat.

Conform CNAS, furnizorii autorizați pentru acordarea serviciilor de medicină fizică și reabilitare sunt: cabinete medicale, unități sanitare ambulatorii de medicină fizică și de reabilitare, societăți de turism balnear și de medicină fizică și de reabilitare, ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate, inclusiv centre de sănătate multifuncționale fără personalitate juridică din structura spitalului.

Pentru asigurarea individualizării serviciilor acordate în funcție de necesitățile fiecărui pacient, serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare se acordă numai pe baza planurilor eliberate de medicii de medicină fizică și de reabilitare aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în funcție de patologia specifică și afecțiunile asociate ale asiguratului.

Asigurații pot beneficia de consultații acordate de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare în ambulatoriul de specialitate, în baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie sau de medicii cu alte specialități din ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice, medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare eliberând pacientului un plan de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare.

„Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament este de maximum 21 zile/ an/ asigurat, atât la copii, cât și la adulți, cu excepția copiilor de 0 – 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală, cărora li se pot acorda proceduri medicale specifice de medicină fizică și de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/ asigurat. În funcție de afecțiunea de bază, aceste perioade pot fi fracționate în două fracțiuni, la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică și de reabilitare consemnată în Planul de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare” – precizează CNAS.

Conform aceleiași surse, seria de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament stabilită de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare în Planul de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare, decontată pentru un asigurat, include maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare care se desfășoară în bazele de tratament din stațiunile balneoclimatice se decontează maximum 4 proceduri/zi, din care două proceduri specifice de medicină fizică și de reabilitare cu factori terapeutici naturali.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut