Bonificaţie de până la 10% pentru plata la timp a impozitului

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că toţi contribuabilii plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului datorat, de 5% pentru contribuabilii mari, respectiv de 10% pentru ceilalți contribuabili.

Bonificațiile se aplică în mod corespunzător și pentru: * contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; acești contribuabili beneficiază de bonificații dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul / plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020 * contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

Contribuabilii determină impozitul pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificației.

Guvernul a aprobat, că nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență conform Decretului nr. 195/2020, și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa la OUG 33/2020. Organele vamale nu solicită plata TVA pentru importurile acestor produse. Taxa aferentă acestor importuri realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de importatori în decontul de taxă, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 297301 din Codul fiscal.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33 din 26 martie 2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020.

Articole din aceeasi categorie