100 de ani de medicină internă în inima Transilvaniei, 100 de generaţii de medici

Programul manifestărilor dedicate împlinirii a 100 de ani de medicină în limba română este unul dens, atrăgător prin momentele derulate. Joi, 7 noiembrie, au fost incluse în agendă, “100 de ani de învăţământ românesc în Clinica Medicală I”, oferirea titlului de Doctor Honoris causa profesorului universitar dr. Mihai Netea (Universitatea Radboud, Nijemegen, Olanda), simpozionul cu tema “Locul şi rolul prevenţiei în prognosticul pe termen lung a bolnavilor cu patologie cardiovasculară-abordare multidisciplinară” şi Gala Aniversară în Aula UMf-ului clujean, devenită neîncăpătoare.
Luările de cuvânt nu au făcut altceva decât să sublinieze rolul jucat de prof. univ dr Iuliu Haţieganu în dezvoltarea medicinii interne în inima Transilvaniei, rolul continuatorilor lui, schimbările profunde ale învăţământului superior medical clujean de la 1919 şi până în prezent, schimbări care plasează U.M.F “Iuliu Haţieganu” în rândul universităţilor medicale cu cea mai mare vizibilitate naţională şi internaţională.
Vă supun atenţiei câteva dintre luările de cuvânt, în datele lor esenţiale.
Prof. univ. dr. Anca Buzoianu (decan al Facultăţii de medicină): “Aniversarea de astăzi (joi, 7 noiembrie, 2019-n. r) este un eveniment deopotrivă valoros şi emoţionant pentru noi toţi. Iuliu Haţieganu a fost şi rămâne liderul nostru spiritual. UMF “Iuliu Haţieganu” a fost dintotdeauna o echipă medicală dedicată calităţii învăţământului medical clujean. Să ne dedicăm valorilor Universităţii, să ne punem speranţe în viitorul ei, studenţii. Ne aflăm într-un loc în care prezentul va avea de învăţat din trecut.Fiecare dintre noi jucăm un rol important în evoluţia Universităţii noastre. Am fost prima universitate medicală în România care a fost acreditată internaţional, la capătul unui effort colectiv de subliniat. Gala Aniversară este un moment de ideilor şi al reflecţiilor. Să simţim în fiecare zi importanţa muncii noastre”.
Prof. univ. dr. Alexandru Irimie (rector): “Facultatea de medicină e un secol de excelenţă în medicină. Suntem datori să ne cunoaştem trecutul, să ne cunoaştem tradiţia, să vedem prin ele, viitorul. Profesorul Iuliu Haţieganu a pus bazele învăţământului superior medical în inima Transilvaniei, la Cluj. Şi la cei 100 de ani ai săi, Facultatea de medicină dovedeşte că a păstrat valorile întemeietorului ei. Azi, prin implicare şi responsabilitate, aceste valori sunt duse mai departe din generaţie în generaţie. Numele UMF “Iuliu Haţieganu” este rostit în afara ţării mereu la superlativ. Carta Universităţii noastre stipulează principiile de bază ale activităţii noastre: libertatea de gândire şi de exprimare; absenţa oricărei forme de discriminare; respectul vieţii şi al persoanei umane; autonomia universitară şi libertatea academică; independenţa de ideologii, religii şi doctrine politice; transparenţa şi răspunderea publică; promovarea unor standarde înalte de calitate; respectul normelor eticii profesionale şi ştiinţifice; respectul echităţii şi al egalităţii de şanse; recunoaşterea meritelor membrilor comunităţii academice. Astfel văzute lucrurile, se poate afirma că şcoala medicală clujeană înseamnă tradiţie şi profesionalism. Numele nostru este un brand al oraşului în care trăim. Astăzi, UMF Cluj-Napoca puene în aplicare principiile enunţate de profesorul universitar dr Iuliu Haţieganu în urmă cu 100 de ani”.
Academician Ioan-Aurel Pop (rector UBB): “Figura profesorului dr. Iuliu Haţieganu rămâne una emblematică. A edificat o şcoală de viaţă, trăită în şi cu demnitate. Cu profesori ca el, UMF-ul clujean a devenit adevărată emblemă a învăţământului medical, cu deschideri în întreaga lume”.
Profesor universitar dr Ştefan Florian (preşedintele Senatului UMF): “Sărbătorim 100 de ani, care înseamnă 100 de generaţii de medici răspândiţi în cele patru zări pentru a face bine semenilor. Îi omagiem epe marii dascăli ai şcolii noastre, dar şi pe ceilalţi, cei care nu au avut şansa unei cariere didactice, dar au făcut bine aproapelui. Să ne amintim de marii profesori, pe cei care au adus Cetăţii Clujului onoare. Lecţia binelui nu este opţională. Important este să dăruieşti din ceea ce eşti. La ceas de sărbătoare îi văd pe cei care mi-au fost dascăli, colegi, apoi studenţi. Să nu-i uităm pe cei mulţicare au făcut ca şcoala noastră să funcţioneze, să meargă mai departe. Să le aducem celor mulţi mulţumirile noastre. Să le aducem mulţumiri ambasadorilor noştri în halate albe, care au făcut şi fac bine”.
Finalul Galei a însemnat o prezentare a Facultăţii de medicină în datele importante, prezentare sintetică a prof univ dr Anca Buzoianu, din care nu au lipsit istoria facultăţii (orientarea practică, centrarea spre pacient, constituirea Societăţii Ştiinţelor Medicale din Cluj, editarea publicaţiei “Clujul medical”, construirea Palatului Clinicilor Universitare, refugiul la Sibiu 1940/1945, reîntoarcerea la Cluj, separarea de Universitatea “Babeş” în 1948 şi schimbarea numelui în Institutul de Medicină şi Farmacie, apariţie noilor discipline medicale – multe priotităţi naţionale, anii ’60, schimbarea numelui în UMF Cluj în 1990, cu plusul “Iuliu Haţieganu” în 1992), plus Facultatea de medicină în zilele noastre (5003 studenţi, din care 2200 sunt internaţionali; secţiile în limba engleză/din 1997, respectiv limba franceză/din 2000; conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Mare Ofiţer, editarea Monografiei UMF “Iuliu Haţieganu”, care va fi lansată cu prilejul Zilelor U. M. F., data lansării fiind 7 decembrie 2019.
Nu trebuie uitat un lucru, important şi acesta este marele merit al Magistrului. Faptul că a reușit să formeze un corp didactic excepțional care a dus mai departe până astăzi valoarea medicinei românești. Personalitate puternică, a coagulat repede o echipă, care s-a transformat într-un colectiv profesional de elită atât la catedre, cât și în clinici. Şi echipă înseamnă în acest caz, Iuliu Moldovan, Ioan Goia, Victor Papilian, Titu Vasiliu, Iacob Iacobovici, Victor Babeş, Constantin Levaditi, Constantin Ureche…
Iuliu Haţieganu în cuvinte înţelepte
* “Cele cinci funcţiuni vitale ale universităţii: creaţie ştiinţifică, instrucţie, educaţie, viaţă universitară şi extensiune univeristară. Universitatea devine organism viu şi dătăor de viaţă prin aceste funcţiuni în armonica independenţei creatoare”.
* “Să punem accentul în diagnostic pe precoce şi în tratament pe preventiv”.
* “Numai iubind pe om-numai făcând pentru omul bolnav ceea ce aţi face pentru Voi înşivă-deveniţi medici în înţelesul nobil al cuvântului”.
* “…Numai prin cercetare şi creaţie ştiinţifică se poate conserva şi augmenta averea spirituală a unei naţiuni, convinşi că numai prin ştiinţă se poate afirma dreptul ei la existenţă şi independenţă”.
* “Într-o Facultate de medicină, clinicile sunt plămânul şi inima prin care respiră şi palpită acea Facultate. Bunul nume al unei Facultăţi de medicină depinde de buna funcţionare a clinicilor, ele având marele contact cu populaţia unei regiuni, ba chiar a unei ţări”.
* “Recunoştinţa închinată trecutului şi înaintaşilor este una din marile forţe ale unui popor. Să respectăm memoria înaintaşilor, aducându-ne aminte că prin prin moştenirea lor trăim”
Veţi constata cât de actuale sunt cuvintele lui Iuliu Haţieganu, cât adevăr conţin ele. Şi nu sunt singurele. Toate însă la un loc dau măsura figurii prometeice a medicinii româneşti care este profesorul univ dr Iuliu Haţieganu.
Demostene ŞOFRON

Articole din aceeasi categorie