Personalităţi clujene: 90 de ani rodnici ai profesorului Dumitru Indrea

INDREA DUMITRU Constatăm adesea că timpul trece prea repede, că nu ne ajunge pentru cîte ne-am propus să înfăptuim, că „timpul zboară” ori că „ne scapă printre degete”… Vrem să recunoaştem ori nu, ritmul vieţii este mereu altul, în raport cu vîrsta, dar şi cu vremurile pe care le parcurgem, vremuri tot mai greu de pătruns şi de înţeles. La urma urmei, cînd tragem cîte-o linie, la momente de bilanţ, este important ceea ce rămîne, cu ce ne alegem… Ne-am ostenit oare cu folos, ori osteneala a fost zadarnică?

Printr-un astfel de bilanţ, cu totul special, a trecut recent şi profesorul universitar doctor Dumitru Indrea, unul dintre dascălii de referinţă din istoria de 146 de ani ai Agronomiei clujene, ajuns, iată, la 90 de ani de viaţă.

Despre profesorul Indrea, despre faptele sale pe tărîmul învăţămîntului, al ştiinţei şi cercetării, s-a vorbit şi s-a scris elogios, nu de puţine ori, de-a lungul unei cariere rodnice de peste 60 de ani, carieră legată de aceeaşi instituţie, de aceeaşi echipă de colaboratori, dar mereu de alţi şi alţi studenţi, doctoranzi ori specialişti care au avut privilegiul să-i fie aproape.coperta_indrea

De această dată, Profesorul Indrea a ţinut să-şi surprindă apropiaţii printr-o carte-document, o carte-bilanţ, o carte – sinteză a vieţii şi activităţii sale.

Cartea „Dumitru INDREA – 90 de ani. O viaţă trăită din plin; Autobiografie neromanţată”, apărută la Editura AcademicPres, are de toate. În prima parte a lucrării este prezentată activitatea complexă a profesorului, cu accent pe latura didactică şi pe cea ştiinţifică. Să spunem doar că în cursul celor peste 60 de ani de activitate, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole din Cluj-Napoca, a elaborat peste 200 de lucrări, dintre care 31 de cărţi, 105 lucrări ştiinţifice publicate, 21 de lucrări ştiinţifice comunicate, 8 evocări, la care se adaugă 55 de articole publicate în presă sau difuzate prin radio şi 11 alte materiale (conferinţe ASIT, SRSC etc.).

Merită amintite cîteva dintre contribuţiile sale cu totul deosebite la promovarea şi dezvoltarea legumiculturii, îndeosebi în judeţele din Transilvania. Astfel, este unul dintre autorii lucrării de referinţă “Zonarea producţiei şi raionarea soiurilor de legume în regiunile Cluj, Hunedoara, Mureş şi Braşov”, elaborată în colaborare cu Dr. V. Nilca şi în coordonarea Academiei. A contribuit, de asemenea, la elaborarea tehnologiei de obţinere a cuburilor nutritive destinate producerii răsadurilor de legume, la elaborarea tehnologiei şi iniţierea producerii de seminţe hibride la tomate, în colaborare cu celelalte colective de legumicultură din centrele universitare (Iaşi, Bucureşti), la introducerea şi menţinerea în cultură a unor soiuri noi de legume etc.

O contribuţie importantă şi-a adus profesorul la amenajarea parcului Universităţii. Dacă acesta este astăzi unul dintre locurile cele mai frumoase şi mai plăcute, cu care întreaga universitate se mîndreşte, un mare merit îi revine şi profesorului Indrea.

Indrea, Dascălul, apreciază că realizarea cea mai importantă a carierei sale o reprezintă cele 38 de promoţii de ingineri agronomi, 17 promoţii de ingineri horticultori ca şi alţi specialişti (biologie, economie agrară) la pregătirea cărora a participat cu toate forţele şi posibilităţile sale.

Evident, activitatea sa extrem de complexă a fost recompensată prin felurite distincţii, ordine şi medalii, acordate în ţară şi peste hotare, de către instituţii de mare prestigiu. Insă cea mai importantă distincţie rămîne, fără îndoială, preţuirea discipolilor săi.

O parte însemnată a cărţii sale este dedicată familiei, părinţilor, fraţilor şi surorilor, din mijlocul cărora s-a ridicat.

Descendent dintr-o familie de învăţători din Someş-Guruslău, judeţul Sălaj, s-a născut la 28 decembrie 1925. A continuat tradiţia luminaţilor săi înaintaşi, devenind, asemeni celorlalţi şapte fraţi mai mari, unul dintre intelectualii cu care Sălajul se mîndreşte pe bună dreptate. A efectuat studiile medii la şcoli din Sfîntu-Gheorghe, Baia Mare, Carei şi Cluj, iar studiile universitare la Facultatea de Agronomie din Cluj, pe care a absolvit-o în anul 1949. În 1951 Dumitru Indrea a început, la facultatea pe care o absolvise, o carieră universitară care s-a dovedit a fi una cu totul strălucită. Doctor în agronomie din 1967 cu teza “Cercetări privind agrobiologia salatei şi fasolei de grădină în vederea sporirii eficienţei lor în culturi successive”, a urcat toate treptele didactice, devenind profesor în 1972. Din 1991 este conducător de doctorat iar din 1995 este profesor consultant. Între 1957 şi 1995 a fost şef al disciplinei de legumicultură, după 1990 îndeplinind şi funcţia de decan al Facultăţii de Horticultură (1990-1992).

Împreună cu înaintaşul său, prof. dr. Vasile Nilca, apoi cu mai tinerii săi colaboratori, prof. dr. Silviu Apahidean, prof. dr. Maria Apahidean, prof. dr. Dan Măniuţiu şi conf. dr. Rodica Sima, a organizat şi dezvoltat disciplina de legumicultură de la Agronomie, ca pe un centru complex, de cercetare, învăţămînt şi producţie, model pentru întreaga Transilvanie.

Cartea cuprinde cîteva capitole dedicate înaintaşilor, colaboratorilor, prietenilor şi colegilor, dar şi neprietenilor săi. Alte capitole cu greutate, precum “Viaţa mea, de la 0 la 90 de ani”, “Evoluţiile politice, speranţă şi dezamăgire”, “Familia mea, abnegaţie şi dragoste neţărmurită”, “Sincere mulţumiri şi recunoştinţă tuturor”, completează fericit o carte care se doreşte a fi una de referinţă a sărbătoritului.

Lucrarea mai cuprinde, în final, cîteva mesaje ale unora dintre prietenii şi colaboratorii apropiaţi ai sărbătoritului: “Dumitru Indrea – personalitate marcantă a învăţămîntului horticol clujean” (autori prof. dr. Al. S. Apahidean şi prof. dr. Maria Apahidean), “Profesorul Dumitru Indrea, dascăl, mentor şi coleg” (autor prof. univ. dr. Dănuţ Măniuţiu), “O viaţă dedicată învăţămîntului şi ştiinţei” (autor prof. univ. dr. Viorel Berar), “O viaţă trăită cu demnitate, Profesor Doctor Dumitru Indrea” (autor prof. dr. Victor Popescu), “Cîteva gînduri la aniversarea domnului Profesor Dumitru Indrea” (autor prof. univ. dr. Neculai Munteanu).

La mulţi ani cu sănătate, domnule profesor!

Emil LUCA

Articole din aceeasi categorie