Patrimoniul mobil de la Castelul Goga din Ciucea rămâne la Consiliul Judeţean Cluj

Consiliul Judeţean Cluj îşi va păstra dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile din Complexul Muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea după ce urmaşii fratelui Veturiei Goga au reuşit să devină proprietari cu drepturi depline asupra clădirilor şi terenurilor de aici. Consiliul Judeţean Cluj are dreptul să deţină în continuare toate bunurile mobile din Muzeul Ciucea deoarece acestea nu au fost prevăzute în certificatul suplimentar de moştenitor eliberat în luna noiembrie pe numele lui Florin Mureşan şi Radu Mureşan de un notar din Sibiu. Certificatul se referă doar la bunuri imobile: un teren de 3420 mp, o clădire numită Ady Endre, clădirea Casa Albă, clădirea Casa de pe stâncă, un teren de 10.404 mp, casa de piatră cu patru apartamente, clădirea Mănăstirea cu 14 camere, un teren de 338 mp, un imobil de 338 mp, clădirea Castel, o clădire gospodărească, un alt teren de 216 mp, un teren de 3060 mp, un teren de 2160 mp, un teren de 4320 mp situat în extravilan şi alt teren de 5295 situat în extravilan.

Cât priveşte patrimoniul mobil acesta cuprinde 14.310 piese organizate pe colecţii, expuse sau depozitate în sălile complexului muzeal. Printre colecţiile importante se numără cea de Artă Plastică din care fac parte 309 lucrări ale unor artişti români consacraţi, dintre care amintim pe Camil Ressu, Nicolae Dărăscu, Nicolae Grigorescu, Elena Popea, dar şi lucrări de artă universală. De asemenea, muzeul adăposteşte o bibliotecă de peste 6000 de volume, o ladă maură din lemn de cedru(din secolul al XVI-lea), o masă de lucru, o canapea şi câteva scaune, schiţe de Nicolae Grigorescu, candele brâncoveneşti (secolele XVII – XVIII), brâuri (cingătoare) cu încrustaţii din pietre preţioase, provenite din India, Siria şi Turcia, o măsuţă cu tăblierul din faianţă, originară din Persia(secolul al XVI-lea), o icoană bizantină din secolul al XI-lea. În muzeu se mai găsesc lucrări de artă: obiecte din bronz provenite de la Pompei, un goblen francez din secolul al XVI-lea, un scrin care a aparţinut lui Avram Iancu. Alături de acestea se mai întâlnesc corespondenţă şi manuscrise aparţinând poetului, publicistului şi omului politic Octavian Goga. Toate obiectele care constituie patrimoniul mobil vor rămâne din fericire, conform documentelor existente, la Consiliul Judeţean Cluj. Cât priveşte posibilitatea de recuperare a imobilelor de la urmaşii fratelui Veturiei Goga, fraţii Radu şi Florin Mureşan, Consiliul Judeţean Cluj va trebui să obţină în instanţă anularea certifcatului suplimentar de moştenitor eliberat de notarul de la Sibiu şi radierea din Cartea Funciară. Totodată, Consiliul Judeţean Cluj va trebui să deschidă un alt proces prin care să i se recunoască dreptul de proprietate asupra domeniului de la Ciucea, aşa cum a prevăzăt Veturia Goga în testamentul întocmit în formă olografă în 1966.

Ce şi-a dorit Veturia Goga în privinţa averii sale de la Ciucea

Ce spune testamentul: „Testament. Subsemnata Veturia Octavian Goga, domiciliată în comuna Ciucea, raionul Huedin dispun asupra următoarelor: averea mea mobilă şi imobilă situată în comuna Ciucea o va moşteni Statul Român, în administarea operativă a Sfatului Regional Cluj. Obligaţia statului este ca în Castelul Ciucea să înfiinţeze un muzeu în amintirea păstrării memoriei soţului meu Octavian Goga, păstrând în această clădire toate bunurile mobile, inclusiv biblioteca, aşa cum se găsesc ele, aşezate de mine încă din timpul soţului meu. Desigur că biblioteca va putea fi cercetată şi folosită de oameni literaţi ori de ştiinţă pentru documentarea diferitelor lucrări ce le realizează. Doresc ca să se ia măsurile necesare ca mausoleul, locul de odină al soţului meu, în care voi fi aşezată şi eu după doprinţa lui exprimată în timpul vieţii şi prin testament …(indescifrabil)

Mai doresc ca profesoara Geanina Luca împreună cu soţui ei Mircea să poată folosi camera cu baie din coridorul castelului, pentru a locui ea în timpul vacanţelor, odată pe an, în urma unei înţelegeri. Ţin la aceasta, căci eu şi soţul meu am crescut-o de la vârsta de 5 ani.

Ciucea, 20. VI. 966.”

Cosmin PURIŞ

Articole din aceeasi categorie