Făclia vă prezintă în exclusivitate: Testamentul olograf al lui Octavian Goga

Ziarul Făclia de Cluj a intrat în posesia unui document cu totul excepţional: testamentul olograf al poetului Octavian Goga. Actul a fost întocmit de poet în 27 mai 1928 la Ciucea şi a fost certificat în anul 1938, conform procedurilor din acea vreme.
Din documentarea făcută de ziarul Făclia a reieşit că actul de ultimă voinţă a lui Octavian Goga a constituit probă în dosarul civil 3099/1938 în care una dintre părţi a fost Veturia Goga. La începutul anului 1968, pe fondul reorganizării administrativ teritoriale a României, s-a decis ca toată arhiva Tribunalului raional Huedin, în care se afla şi dosarul cu testamentul poetului, să fie mutată la Cluj. Astfel, potrivit unui fost executor judecătoresc din cadrul acelei instanţe, care a ţinut să rămână anonim, într-o zi din luna februarie, în faţa tribunalului a apărut o maşină cu deţinuţi pentru a încărca dosarele. Cunoscând valoarea testamentului lui Goga, executorul a cerut ca dosarul în care se afla documentul să fie pus deoparte pentru a fi transportat în condiţii mai bune la Cluj şi nu aruncat în camion, aşa cum s-a procedat cu celelalte dosare din arhivă. Totodată, cum avea o pasiune cu totul specială faţă de tot ce însemna activitatea lui Octavian Goga, deoarece între 1940-1945 (perioadă în care Ardealul de Nord a fost cedat Ungariei horthyste), a fost refugiat cu familia chiar în localitatea natală a poetului, Răşinari, executorul a ţinut să aibă o fotocopie a testamentului pentru a o păstra în arhiva personală. Acesta spune că s-a gândit să pătreze o fotocopie şi pentru a se asigura că în cazul în care se va pierde originalul, cei interesaţi să poată vedea, astfel, care au fost dorinţele pe care Goga le-a scris în testament.
Ziarul Făclia este primul cotidian care publică întegral în transcriere şi în facsimil testamentul olograf întocmit de poet în 27 mai 1928 la Ciucea şi certificat în anul 1938 la Cluj.

Număr de testament 14/1038
Dacă s-ar întâmpla să mor, doresc să se ştie câteva dorinţe ale mele de care să se ţină seamă.
1) Să fiu îngropat în Ciucea, în grădină. Să slujască un preot de la ţară, fără nicio ceremonie deosebită. Rog pe nevasta mea să facă o criptă unde să fiu aşezat la odihnă şi unde să vie şi ea când o închide ochii.
2) Toată averea rămâne Veturiei. O rog să ţie seama de copiii Claudiei şi ai lui Jeni. Casa de la Ciucea să nu poată fi înstrăinată.
Ciucea, 27 mai 1928.
Octavian Goga

Acest document ar putea fi deosebit de folositor în prezent mai ales că situaţia juridică privind Complexul Muzeal Octavian Goga de la Ciucea, însă, nu s-a clarificat.
Urmaşi ai Veturiei Goga au obţinut în octombrie 2015 la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anularea actului de donaţie făcut de soţia marelui poet prin care a transferat dreptul de proprietate asupra bunurilor de la Ciucea în favoarea statului român. Ulterior, a fost deschis un alt proces în baza Legii 10/2001, cerându-se restituirea integrală a bunurilor Veturiei Goga, pe care aceasta le-a moştenit de la Octavian Goga. Recent, Consiliul Judeţean Cluj a câştigat acest proces, însă, pentru a redeveni proprietar asupra Complexului Muzeal Octavian Goga de la Ciucea, mai are de parcurs nişte paşi. Mai exact, întrucât în urma anulării contractului de donaţie, întregul imobil a revenit în Cartea funciară pe numele Veturiei Goga, Consiliul Judeţean Cluj trebuie să facă demersuri pentru a redeveni proprietar de drept. Acest lucru va putea fi făcut în baza testamentului întocmit de Veturia Goga şi pe care urmaşii ei nu l-au putut anula.
Domeniul de la Ciucea a fost cumpărat de Octavian Goga în 1920 de la Bontza Berta, văduva poetului maghiar Ady Endre. Valoarea tranzacţiei a fost de 280 mii de coroane, bani pe care Goga i-a împrumutat de la Banca Agricolă. Domeniul cuprinde castelul şi mai multe anexe gospodăreşti. În castelul reconstruit în perioada interbelică de Goga se află astăzi Muzeul Memorial “Octavian Goga”. Muzeul adăposteşte o vastă colecţie de covoare, port popular şi alte obiecte de artă populară adunate de către Octavian Goga de pe toate meleagurile ţării, precum şi o impresionantă bibliotecă. În grădină se află mausoleul poetului şi al soţiei sale, Veturia Goga.
Cosmin PURIŞ

Articole din aceeasi categorie