Ziua Astrei Dejene

Astriștii dejeni și invitații lor au sărbătorit luni, 4 iulie, împlinirea a 152 de ani de la constituirea Despărțământului Dej al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (4 iulie 1870). Amfitrion și moderator al reuniunii a fost ec. dr. Radu Gavrilă, președintele Despărțământului Dej al ASTRA.

Manifestare de suflet pentru dejeni, programul zilei grupat sub genericul „Ziua Astrei Dejene” a cuprins: un parastas dedicat memoriei astriștilor trecuți în veșnicie, oficiat în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” de către preoții Gavril Chirilă, Teodor Leach și Ioan Morar; prelegerea „Triumfători prin Transilvania. Prima vizită a suveranilor României Mari în teritoriile de peste Carpați (22 iunie -1 iulie 1919)” susținută de conf. univ. dr. Ion Cârja, directorul Școlii doctorale Studii de populație și istoria minorităților UBB Cluj; un recital de pricesne în interpretarea cantautorilor Petra și Marin Grad, precum și o expoziție de carte veche având ca temă Andrei Șaguna. Atmosfera de pioasă sărbătoare a fost întregită de înmânarea diplomelor de „Membru de Onoare” al despărțământului dejean, pr. Ioan Morar, președintele ASTRA Gherla și conf. univ. dr. Ion Cârja, prieteni constanți ai ASTRA Dej, cea mai longevivă și activă asociație culturală din municipiul de pe Someș.

Asociațiunea „ASTRA” a fost proiectată, creată și întreținută de-a lungul timpului prin stăruința, zelul, sacrificiul și munca dezinteresată a multor români inimoși și devotați. Totodată, la întemeierea Asociațiunii au conlucrat și cele două Biserici românești din Ardeal, având în frunte pe cei doi mari arhierei, Episcopul ortodox Andrei Șaguna și Mitropolitul greco-catolic Alexandru Sterca Șuluțiu. Cele două Biserici românești au fost în permanență alături de Asociațiune în munca de luminare și solidarizare a românilor. De aceea sunt și astăzi valabile cele spuse de Vasile Goldiș în 1923: „Cine tulbură această fericitoare armonie, atentează la cel mai prețios bun al neamului nostru, micșorând șansele fericirii sale”.

În 1869 Asociațiunea Transilvană, înființată în 1861, hotărăște organizarea în teritoriu sub formă de despărțăminte. În protocolul de atunci se prevedea, la paragraful 12, înființarea Despărțământului Dej din Comitatul Solnocului Interior, ceea ce s-a și întâmplat la 4 iulie 1870, când a fost ales primul comitet format din: Ioan Colceriu, Mihalache Bohățel, Georgiu Laszlo, Gavril Man, Andrei Frâncu, Macavei Mezei și Petru Mureșan. Cinste și veșnică pomenire întru memoria lor!

M. Vaida

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut