VASAR IOAN MIRCEA si VASAR DORINA anuntã iniþierea Planului urbanistic de detaliu

VASAR IOAN MIRCEA si VASAR DORINA anuntã iniþierea Planului urbanistic de detaliu pentru autorizarea lucrãrilor de desfiintare constructii existente, construire locuintã unifamilialã S+P+E+M, împrejmuire teren, amenajãri exterioare, amplasat în Cluj-Napoca, str. Ariesului nr. 2. Consultarea propunerii se poate face la Primãria Cluj-Napoca, Compartiment Strategii urbane, pe website www.primariaclujnapoca.ro, secþiunea Locuire/Strategii urbane/informarea si consultarea publicului.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut