USAMV

A N U N Ț

           În conformitate cu H.G. nr.286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014,  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca  organizează concurs în data de 13.07.2022  pentru ocuparea posturilor  contractuale de conducere și  execuție  vacante:

1 post îngrijitor clădiri, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Birou întreținere clădiri și spații verzi,

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii necesare: studii generale;

– vechime în muncă: nu necesită vechime;

– apt pentru lucrul la înălțime;

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 , proba  practică 18.07.2022 ora 1000,  interviul în  21.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post muncitor necalificat, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Birou întreținere clădiri și spații verzi,

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii necesare: studii generale;

– vechime în muncă: minim 1 an

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 , proba  practică 18.07.2022 ora 1000,  interviul în  21.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post administrator financiar (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția Economică;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii superioare economice;

– minim 1 an vechime în specialitate;

– cunoștințe de operare pe calculator;

– flexibilitate la program prelungit;

– rezistență la stres;

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 , interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post  bucătar(muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Biroul Restaurant-Cantina USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

vechime în muncă  2  ani;

– studii necesare: studii medii;

– certificate de calificare  bucătar;

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post administrator patrimoniu (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția Achiziții Publice, Aprovizionare și Desfacere USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii: absolvent de studii superioare tehnice-Facultatea de Construcții, Specializarea Construcții Civile;

– vechime în muncă de minim 3 ani;

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– expert achiziții publice- curs de pregatire profesională- expert achiziții publice ;

-cunoștințe  de operare pe calculator : Microsoft Office, Microsoft Excel , Platforma  Seap(Sicap);

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post  manipulant marfă ( muncitor necalificat), perioadă nedeterminată, 4 h/zi, la Compartiment Garaj auto,

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii:școală generală;

-nu necesită vechime;

-posesor permis conducere categoria B;

-recomandare de la ultimul loc de muncă;

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 , proba  practică 18.07.2022 ora 1000,  interviul în  21.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post  conducător auto (muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Compartiment Garaj auto,

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii medii;

– vechime în muncă minim 5 ani;

-posesor permis conducere categoria B;

-recomandare de la ultimul loc de muncă;

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 , proba  practică 18.07.2022 ora 1000,  interviul în  21.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post  conducător auto(muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Compartiment Garaj auto,

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii:medii;

– minim 5 ani vechime;

-atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate;

-card tahograf în termen de valabilitate;

-recomandare de la ultimul loc de muncă;

-carnet de conducere categoria B, C, D, E;

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 , proba  practică 18.07.2022 ora 1000,  interviul în  21.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post  conducător auto(muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Compartiment Garaj auto,

Condiții specifice de participare la concurs:

– -studii:liceu absolvit cu diploma de bacalaureat;

– minim 5 ani vechime ca și conducator auto;

-atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate;

-card tahograf în termen de valabilitate;

-recomandare de la ultimul loc de muncă;

-carnet de conducere categoria B, C, D, E;

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 , proba  practică 18.07.2022 ora 1000,  interviul în  21.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post Șef birou Restaurare și Creație, perioadă nedeterminată, 8 h/zi la Direcția de Investiții în Infrastructură

Condiții specifice de participare la concurs:

– Studii superioare de lungă durată în domeniile: Arte Plastice, Design, Proiectare, Creație arhitecturală, arhitectură, arheologie

– Minim 10 experiență în design industrial, restaurare, coordonator artistic

– Minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor

– Cunoașterea unor limbi de circulație internațională( minim nivel B2 limbă engleză )

– Cunoștințe avansate ale pachetului de programe MS OFFICE

– Flexibilitate la program prelungit

– Permis de conducere categoria B

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post administrator de patrimoniu (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi  la Direcția de Investiții în Infrastructură

Condiții specifice de participare la concurs:

– Studii superioare inginerești, absolvent al Facultății de Ingineria Instalațiilor, Mecanică sau        Construcții

-Vechime în muncă de 3 ani.

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– Permis de conducere categoria B

– Experiență în managementul proiectelor de infrastructură

– Cunoștințe de operare pe calculator

– Disponibilitate la program  flexibil/prelungit

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 , interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post de Director de Investiții în Infrastructură,perioadă nedeterminată, 8 h/zi la Direcția de Investiții în Infrastructură

Condiții specifice de participare la concurs:

-Vechime minim 5 ani în proiectare/construire/supervizare

-Studii superioare în domeniul construcții

-Experință în proiectare construcții/ reabilitări – industrial, rezidențial, cultural, comercial

-Competențe: operare PC ( Microsoft Office-Word, Excel, PowerPoint)

-Cunoștințe de operare pe calculator-programe uzuale și dedicate

-Să cunoască limba engleză,

-Disponibilitate la program flexibil/prelungit.

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 , interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post Șef birou marketing , perioadă nedeterminată , 8 h/zi la Serviciul Marketing

Condiții specifice de participare la concurs:

– Studii superioare economice sau inginerești în domeniile : Agronomie, Horticultură, Zotehnie, Medicină Veterinară

– Vechime în muncă de 3 ani într-o funcție similară (marketing, PR/Organizare evenimente)

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– Cunoștințe de operare PC

– Permis de conducere categoria B

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post de Muncitor calificat-Lucrător comercial-gestionar, perioadă nedeterminată, 8 h/zi,Serviciul Marketing- Birou Marketing

Condiții specifice de participare la concurs:

-nu se solicită vechime

-studii:minim 10 clase absolvite

-certificat calificare ca lucrător comercial în domeniul vânzări-comerț- alimentație publică

-poate constitui avantaj experiența anterioară ca lucrător comercial-vânzător

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post de Administrator patrimoniu cu studii medii , perioadă nedeterminată , 8 h/zi Serviciul Marketing- Birou Marketing

Condiții specifice de participare la concurs:

studii medii economice

– minim 3 ani vechime în vânzări și HoReCa

– avantaj calificare somelier

– cunoștințe de operare PC

-flexibilitate la program prelungit

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post Consilier inginer horticol, perioada nedeteriminată,½ normă, Serviciul Patrimoniu- USAMV CN

Condiții specifice de participare la concurs:

– Studii superioare în domeniul Horticultură.

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– Vechime în muncă de 3 ani

– Experiență în proceduri de raportare APIA (întocmire documente, dosare , raportări, decontări)

– Permis de conducere categoria B

– Cunoștințe de operare PC

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post Laborant cu studii medii, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Facultatea de Medicină Veterinară- Departamentul I-disciplina Anatomie-

Condiții specifice de participare la concurs:

– Studii medii

– Nu necesită vechime în muncă

– Cunoștințe de operare pe calculator

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post laborant (S),perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor-Departamenetul Ingineria Produselor Alimentare

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu necesită vechime,

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul ingineria produselor alimentare

– cunoștințe de chimie analitică

– cunoștințe de controlul calității alimentelor

– abilități de utilizare a calculatorului (Office-Word, Excel, PowerPoint etc.)

– utilizarea, manipularea echipamentelor, sticlariei, reactivilor în laborator, dezvoltarea de metode pentru determinări chimice

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

2 posturi de medic veterinar, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Facultatea de Medicină Veterinară-Departament IV-Disciplina de Patologie Medicală și Semiologie

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii  superioare, deținerea diplomei de doctor medic veterinar

-nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

-calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din România , având cotizația plătită la zi

-să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal

-să nu fie în evidența Colegiului Medicilor Veterinari cu sancțiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical-veterinare

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post Secretar cu studii superioare, perioadă nedeterminată, 8 h/zi,  Serviciul de Triaj, Urgențe și Terapie Intensivă-F.M.V.

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu necesită vechime,

-nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– absolvent studii superioare

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

– 1 post Laborant cu studii superioare, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Agricultură-Departamentul III-Ingineria și Protecția Mediului-

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii :  superioare ,absolvent al Facultății de Agricultură sau Horticultură, specializările Agricultură, Horticultură cu diplomă de licență

– nu necesită vechime;

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– limbă străină:engleză nivel mediu- opțional

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post Laborant cu studii superioare, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Agricultură-Dep. II-Cultura Plantelor, disciplina Microbiologie-

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu necesită vechime;

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

-studii universitare, superioare absolvite cu diplomă de biolog

-studii masterale absolvite cu diplomă în domeniul Biologie

-abilități de uilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint)

-cunoașterea limbii engleze, cel puțin nivel mediu

-cunoștințe de microbiologie și de analitică de laborator specifică

-cunoștințe de colectare, prelucrare și analiză de microfloră și date

– cunoștințe de redactare a articolelor științifice dovedite prin publicații

-capacitate de comunicare, relaționare, analiză și sinteză

-capacitate de organizare, răspundere și gestionare a situațiilor specifice în condiții de stres

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post Muncitor calificat –preparator produse lactate, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, Direcția de Procesare a Produselor de Origine Vegetală și Animală- Condiții specifice de participare la concurs:

-studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat

-specializare în procesarea laptelui, nu necesită vechime în muncă și specialitate.

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post secretar înv. (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Biroul Relații Internaționale;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii superioare în domeniul :Studii europene, Administrație și Management Public sau Comunicare și Relații pubice;

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– cunoașterea unor limbi de circulație internațională: obligatoriu limba engleză (minim nivel B2 cu atestat lingvistic); cunoașterea limbii franceze constituie avantaj;

– vechime în muncă mimin 2 ani, din care minim 1 an într-o instituție de învățămănt superior;

– cunoștințe avansate ale suitei de programe de birou MS OFFICE.

Proba scrisă în  13.07.2022, ora 1000 ,   interviul în  18.07.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

 

Dosarele, pentru toate posturile vacante,  se depun în perioada 21.06.2022 – 05.07.2022, ora 12, la Registratura USAMV, după verificarea prealabilă  la Direcția Resurse Umane Cam. 24, Personal telefon  0374-492010/int.237.

Informații la avizier (Clădire Rectorat-USAMV, str.C. Mănaștur nr.3-5), pe site-ul universitații (www.usamvcluj.ro).

 

 

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut