Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

ANUNŢ
În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
organizează concurs în data de 15.09.2021 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea postului contractual vacant de:
* administrator financiar „S” – 2 posturi contractual vacante în cadrul Direcţiei Economice al USAMV Cluj-Napoca
Condiţii de participare:
– Vechime în specialitate minim 3 ani.
– Studii superioare economice (economist)
– Cunoştinţe avansate de operare pe calculator
– Flexibilitate la program prelungit
– Rezistenţă la stres
* portar – 4 posturi contractual vacante în cadrul Compartimentului Pază
Condiţii de participare:
– Vechime minim 5 ani in muncă
– Studii medii: minim 10 clase
– Atestat agent de pază
– Apt pentru programul de lucru 12/24-12/48
* medic veterinar – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară – Clinica de Ecvine
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Deţinerea diplomei de doctor medic veterinar sau adeverinţă pentru absolvenţii din anul 2021
– Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, având cotizaţia plătită la zi.
– Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracţiuni cu caracter penal.
– Să nu fie în evidenţa Colegiului Medicilor Veterinari cu sancţiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională şi de la bunele practici medical-veterinare
* îngrijitor animale – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii necesare: 4 clase
– Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracţiuni cu caracter penal.
* muncitor calificat – fochist – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrativ
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii generale
– Curs de calificare fochist
– Autorizaţie ISCIR, însoţită de taloanele pentru viza anuală, valabilă pentru cazane de apă caldă de joasă presiune, clasa C
* laborant „S” – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, Departament II
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul zootehnie sau biotehnologii
– Cunoştinţe de tehnologia şi creşterea animalelor de blană şi a speciilor de peşti indigeni şi exotici cu respectarea tuturor condiţiilor de protecţie a mediului înconjurător
– Cunoştinţe de abordare şi contenţie a animalelor de blană
– Cunoştinţe de amenajare şi întreţinere a acvariilor
– Cunoştinţe de a culege date din teren şi prelucrarea acestora în cadrul lucrărilor de cercetare
– Capacităţi de comunicare, relaţionare, capacitate de organizare
* conducător auto transport rutier de persoane – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Transport
Condiţii de participare:
– Vechime minim 5 ani ca şi conducător auto
– Studii medii: liceul absolvit cu diploma de bacalaureat
– Atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate
– Card tahograf în termen de valabilitate
– Carnet de conducere categoria B,C,D,E
* administrator patrimoniu „S” – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Departament I
Condiţii de participare:
– Vechime în muncă minim 2 ani
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de inginer în domeniul Ingineria Produselor Alimentare
– Cunoştinţe, aptitudini, abilităţi: capacitate de comunicare, relaţionare, analiză şi sinteză
– Permis de conducere cat.B
– Abilităţi de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint, etc.)
– Cunoştinţe de tehnologia şi controlul produselor alimentare
* administrator patrimoniu „S” – 1 post contractual vacant în cadrul Biroului Achiziţii Vânzări şi Inchirieri
Condiţii de participare:
– Vechime în domeniul studiilor minim 1 an
– Studii superioare economice, inginerie tehnică sau juridice
– Curs de pregătire profesională – expert achiziţii publice
– Cunoştinţe operare calculator – Word, Excel, platforma SEAP (SICAP)
* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Horticultură, Departament I – Disciplina de Legumicultură
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii superioare în domeniile Industrie alimentară, Horticultură;
– Studiile masterale în domeniile Industrie alimentară, Horticultură constituie avantaj;
– Experienţă în specialitate: 2 ani activitate de laborator
Tipul probelor:
Proba scrisă în data de 15.09.2021 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca
Interviul în data de 20.09.2021 ora10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca
* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Horticultură, Departament I – Disciplina de Micropropagare
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii superioare cu diplomă de licenţă în Horticultură;
– Cunoştinţe de operare pe aparatura de laborator specifică domeniului (autoclav, etuvă, staţii de apă, balanţe, incubator pH-metru, lupă binoculară, bază de date, microscop, etc.)
– Cunoştinţe de iniţiere, transfer culturi in vitro şi alte analize de bază specifie unei colecţii de germoplasmă vegetală
– Cunoştinţe de lucru în pepinieră (pre- şi aclimatizarea plantelor)
– Cunoştinţe de operare pe calculator (softuri de echipament, operare baze de date, tehnoredactare, scanare 3D)- constituie un avantaj
– Experienţă anterioară în activitatea de cercetare în domeniul micropropagării
– Cunoaşterea limbii române şi utilizarea corectă a gramaticii
– Cunoaşterea limbii engleze sau a unei limbi străine de circulaţie international- constituie un avantaj
* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Horticultură, Departament I – Disciplinele de Microbiologie, Microbiologia vinului, Biotehnologii horticole, Genetică
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii superioare (absolvent cu dipolomă), masterand sau master în Inginerie genetică şi ameliorarea plantelor
– Abilităţi de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint).
– Cunoştinţe analitice de laborator.
* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Horticultură, Departament IV – Disciplina de Fizică şi Agrometeorologie
Condiţii de participare:
– Vechime în muncă neîntreruptă minim 1 an
– Studii: absolvent de studii superioare în domeniul postului atestate de existenţa în foaia matricola a cel puţin a unui curs general de Fizică sau Biofizică, şi a unui curs general de Biomatematică şi Informatică sau Biostatistică.
– Cunoştinţe de utilizare a calculatorului (pachetul MS Office).
* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Horticultură, Departament I – Disciplinele de Ameliorarea plantelor horticole, Ameliorarea speciilor forestiere
Condiţii de participare:
– Vechime în muncă minim 2 ani în domeniul ‘Horticultură’
Studii superioare: absolvent cu diplomă al specializării ‘Horticultură’ din cadrul Facultăţii de Horticultură.
Cunoştinţe de utilizare a programelor de calculator.
Cunoaşterea limbii engleze – constituie un avantaj.
* tehnician– 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Horticultură, Departamentul de Măsurători Terestre şi Ştiinţe Exacte, Disciplina de Topografie
Condiţii de participare:
– Vechime în muncă minim 5 ani
– Studii medii: absolvent de liceu tehnic cu bacalaureat
– Cunoştinţe de operare pe calculator (pachetul MS Office)
* analist programator – 1 post contractual vacant în cadrul Departamentului Informatizare
Condiţii de participare:
– Vechime minim 5 ani
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de Inginer în domeniul Automatizări şi Calculatoare
– Abilităţi de utilizare a calculatorului (Windows, Linux, CAD, CAM, Word, Excel, PowerPoint, C++, Python, Web Design, etc.)
– Limbi străine: Engleză, Germană, Franceză – constituie un avantaj
– Aptitudini: Capacităţi de comunicare, relaţionare, analiză şi sinteză
* îngrijitoare clădiri – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrativ
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii generale
– Apt pentru lucru la înalţime
* asistent de cercetare în biotehnologii pentru agricultură – 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 11 luni) la Cercetare – contract de finanţare C161A0000011861300012/2021
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii superioare în domeniul Biotehnologiilor în Industria Alimentară
– Studii de master în domeniul Biotehnologiilor aplicate
– Experienţă în domeniul postului, experienţa în colaborări internationale în domeniul biotehnologiilor vegetale; efectuarea stagiilor de tip Erasmus (mobilitate) şi voluntariat la manifestări ştiinţifice internaţionale din domeniul biotehnologiilor.
– Cunoaşterea metodologiilor de extracţie a proteinelor din matrici vegetale, precum şi cunoştinţe de spectrofotometrie şi electroforeză constituie un avantaj
– Experienţă în activitatea de laborator: cunoştinţe legate de munca în laborator, spectrofotometrie şi electroforeză (Native –PAGE), PCR
– Competenţe: operare PC (Microsoft Office-Word, Excel, PPT).
– Limbi străine: engleză, italiană – constituie un avantaj
* tehnician în protecţia mediului – 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 18 luni) la Cercetare – contract de finanţare C161A0000011861300003/2021
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Absolvent de liceu cu specializarea Protecţia Mediului
– Limbă străină: engleză nivel mediu – opţional
– Permis conducere categoria B, C, C+E
* tehnician veterinar – 1 post contractual temporar vacant (12 luni) în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară – Disciplina de Chirurgie şi ATI
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
– Curs de calificare cu profil veterinar
* secretar – 1 post contractual temporar vacant în cadrul Direcţiei Secretariate, Şcoala Doctorală
Condiţii de participare:
– Vechime în muncă minim 1 an, în cadrul unui secretariat
– Studii superioare de lungă durată, respectiv ciclul I studii universitare de licenţă;
– Vechime în muncă minim 1 an, în cadrul unui secretariat;
– Cunoştinţe avansate de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baze de date;
– Abilităţi de comunicare şi de secretariat;
– Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză sau franceză, valabil la momentul desfăşurării concursului;
– Cunoştinţe de utilizare aparatură secretariat (copiator, fax, telefon, proiector).
* laborant – în cadrul Facultăţii de ?tiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Departament I
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de inginer în domeniul Ingineria Produselor Alimentare
– Cunoştinţe, aptitudini, abilităţi: capacitate de comunicare, relaţionare, analiză şi sinteză
– Abilităţi de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint, etc.)

Data limită de depunere a dosarelor este 07.09.2021 ora 10,00. Dosarele se depun la la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut