Un „vaccin” pentru bună guvernare locală în educație

Membrii locali ai proiectului „Școli curate” solicită primarilor din județul Cluj să își onoreze atribuțiile legale de „administratori ai școlilor”, în contextul elaborării bugetelor locale pentru anul 2021.

„Primarii (mai noi și mai vechi) ai județului nostru, (re)învestiți în funcții în această toamnă, trebuie să dea dovadă de responsabilitate și discernământ în raport cu unitățile de învățământ preuniversitar din comunitățile lor, să gireze bugete locale în acord cu principiile de bună guvernare locală în educație și să nu folosească lipsa resurselor bugetare pentru a tranzacționa drepturile elevilor”, susțin membrii proiectului.

Solicitările lor față de primarii din județul Cluj vizează: acordarea și plata la timp a tuturor burselor școlare pentru elevii eligibili, conform criteriilor stabilite de OMECTS nr. 5576/2011; introducerea în bugetele locale, prin finanțarea complementară destinată unităților de învățământ preuniversitar, a fondurilor necesare pentru asigurarea dezinfectanților, măștilor, hârtiei și săpunului, precum și a altor materiale igienico-sanitare necesare pentru școli; fonduri pentru investiții, reparații capitale și renovări, pentru modernizarea sălilor de clasă și a laboratoarelor. De asemeni, membrii proiectului „Școli curate” solicită primarilor clujeni să asigure fondurile necesare pentru plata serviciilor de pază și protecție în unitățile de învățământ preuniversitar, „astfel încât nici un elev din România să nu mai fie nevoit să plătească fondul pentru pază”.

Alte două solicitări vizează: redactarea de proiecte pentru absorbția locală de fonduri europene, în vederea dotării școlilor, asigurării infrastructurii necesare și reparațiilor capitale, acolo unde este necesar, și a asigurării infrastructurii și resurselor de învățare necesare școlarizării elevilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; respectiv, fonduri de investiții în programe de educație comunitară și activități extrașcolare – finanțarea muzeelor, bibliotecilor comunitare și centrelor de învățare nonformală și de tineret.

„Investiția în educație este o investiție necesară fiecărei comunități – noi nu credem în reformă educațională făcută pe genunchi, nu credem că ea poate exista în absența unor acțiuni pentru protejarea dreptului constituțional la învățătură în fiecare comunitate, de aceea solicităm primarilor din România un vaccin pentru bună guvernare locală în educație. Prima doză: o finanțare corespunzătoare a educației prin bugetul local pe anul 2021” – spun ambasadorii clujeni ai proiectului.

„Școli curate” este inițiativa Societății Academice din România, de creștere a gradului de bună guvernare și transparență în școli și licee prin monitorizarea alocării, accesării și cheltuirii resurselor publice și responsabilizarea principalilor actori din comunitatea locală: elevi, părinți și profesori.

Prin „Școli curate”, inițiatorii proiectului își propun să contribuie la modernizarea educației printr-o finanțare „transparentă și adecvată” a școlilor și liceelor din întreaga țară. În acest sens, ambasadorii locali ai proiectului au transmis adrese tuturor primăriilor din județ, prin care atrag atenția asupra importanței respectării legii în raport cu serviciul public local de educație: acordarea burselor pentru elevii eligibili, alocarea fondurilor necesare pentru investiții și reparații capitale în școli, monitorizarea respectării transparenței decizionale în unitățile de învățământ preuniversitar.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut