Un sfert de veac de Gale Medicină Artă Cultură

Unul dintre fenomenele prestigioase din peisajul academic clujean, Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ aniversează în 26 martie, 25 de ani de la debut. Reuniunea cultural-științifică gândită de importante personalități din mediul universitar și medical clujean a reușit să devină o adevărată instituţie şi o stare de spirit.

Prin multitudinea de teme dezbătute din toate domeniile ştiinţelor medicale și nu numai, având protagonişti din elita Şcolii medicale clujene, prin extraordinarele evenimente artistice asociate Galelor, precum spectacole de operă, recitaluri de muzică şi poezie, vocale şi instrumentale, concerte simfonice, concerte corale, spectacole audio-vizuale, conferinţe pe teme literare, lansări de carte, expoziţii de artă plastică şi dialoguri despre artă, Galele s-au consacrat ca un reper fundamental al vieții culturale a Clujului în ultimul sfert de veac.

Sufletul acestui eveniment major este academicianul Nicolae Hâncu, căruia i s-au alăturat și alte personalități marcante ale vieții academice și culturale clujene.
Cu ocazia împlinirii sfertului de secol de la debutul Galelor Medicină, Artă, Cultură, câteva dintre numele care au contribuit la acest proiect au ținut să-și exprime gândurile în acest moment aniversar.

Academicianul Nicolae Hâncu: Galele au demonstrat nevoia imperioasă a comunicării între oamenii sensibili

În primul său mandat de Magnificus Rector, profesorul Iuliu Hațieganu dimensiona Universitatea prin cinci activități majore: instruirea, educația, cercetarea, viața universitară și extensiunea universitară. Fiecare avea un conținut bine determinat, specific perioadei în care Universitatea Ferdinand își dăltuia drumul în elita academică europeană. Extensiunea universitară se referea la prezenta corpului academic în orașe și sate, mai ales la sate, unde culturalizarea era atunci vitală. Se realiza astfel o convergență a valorilor umaniste cu cele științifice.” Arc peste timp, în deceniul 7 al secolului trecut „ Extensiunea „ îmbracă o noua formă, „Saloanele de iarnă ale medicilor”. Inițiativa au avut-o Rectorul Octavian Fodor și profesorul D. Dumitrașcu, manifestarea dăinuind și azi.

În urmă cu 25 de ani, la 26 martie 1997, sala Tonitza a Muzeul Național de Artă din Cluj-Napoca găzduia începutul altei manifestări a extensiunii universitare, ”Galele Medicină Artă Cultură”. Ele s-au desfășurat lunar până în februarie 2020, sub patronajul Universității Iuliu Hațieganu și al Academiei Române. Au fost numite „Gale” de către minunatul lor cronicar Michaela Bocu. În spațiul Galelor s-au întâlnit medici, scriitori, maeștrii ai artelor, personalități ale vieții academice, reuniți în virtutea adevărului că „frumosul salvează omenirea”.

Timp de aproape 25 de ani, Galele au demonstrat nevoia imperioasă a comunicării între oamenii sensibili și a împărtășirii imensei bucurii pe care o avem când ne îngemănăm cu nestematele artei.. Ne simțim atunci, măcar pentru câteva clipe, participanți anonimi la feeria perpetuă a frumosului în lume.

De ce Galele s-au născut în lumea medicinii clujene, sub hlamida Universității Iuliu Hațieganu? Pentru că „esteticul și eticul în medicină sunt inseparabile. Îndrăznesc a spune că ele formează goticul profesiei noastre. Pe un arc al lui este frumosul, pe celălalt morala, iar din punctul maxim al joncțiunii lor tâșnește lumina perpetuă care, în interiorul domului veghează drumul științei spre sănătatea oamenilor”.

Să urăm Galelor încă multe prezente fascinante în viața Cetății, prin noi și prin cei care ne urmează.

Horia Bădescu: Un sfert de veac de cultură

„Ca să-l parafrazez pe regretatul critic Petru Poantă, cronicar dăruit al urbei noastre, Clujul n-a concentrat și nu concentrează întreagă viața culturală din Transilvania dar, neîndoielnic, rămâne centrul ei iradiant. Prin anvergura, calitatea și diversitatea modalităților prin care se manifestă aceasta, dar și prin conectarea la tradiție, la ascendența unor forme istorice de viețuire culturală și artistică a comunității. De mare trebuință și de o eficacitate indiscutabilă în dăinuirea spiritualității românești a provinciei în secolele de absență a formelor de exprimare instituționalizată a acesteia. Mă refer la faimoasele ,,societăți filarmonice şi academice”, menite a face educație culturală, artistică, civică și patriotică. Prezente și la Cluj înainte de Marea Unire, dar și mai apoi, când în anii treizeci ai secolului trecut se putea constata faptul că ,, sentimentului comunitar i s-a substituit egoismul individual” și că ,,sfidarea tradiției legitimatoare duce la dezagregarea și sleirea energiilor naționale”. Ceea ce îl făcea pe Ion Chinezu să vorbească, în primul număr al revistei Gând românesc, despre necesitatea de a mobiliza ,,toate energiile bune ale Ardealului și de a ține la suprafață complexul de probleme ale acestei părți de țară”.

Dintr-o nevoie asemănătoare, într-un context care amintea de realitatea anilor treizeci, au luat naștere, acum un sfert de veac, la ințiativa profesorului universitar Nicolae Hâncu, Galele Medicină, Artă, Cultură, manifestare complexă care, subiacent și, desigur, sub o altă formă, și-a asumat principiile Astrei, la care apelase și Ion Chinezu. Inițiativă mai mult decât lăudabilă și necesară, pe care, cu o perseverență ce nu face parte din natura grăbită și aleatorie a contemporaneității, profesorul Hâncu, membru de onoare al Academiei Române, a transformat-o lună de lună, timp de douzeci și cinci de ani, într-un act major de viețuire culturală a urbei de pe Someș. Mari personalități ale lumii științifice, academice și artistice au ținut capul de afiș al dezbaterilor în jurul unor teme și probleme majore din varii domenii și al atâtor momente de artă autentică.

Atâtea și atâtea prilejuri de satisfacții intelectuale și artistice pentru care inițiatorul și amfitrionul Galelor Medicină, Artă, Cultură merită întreaga gratitudine a clujenilor. La un sfert de veac de existență să-i adresăm acestei manifestări de top urarea academică: Vivat, crescat floreat!”

Prof. Dr. Marius Bojită: Galele Medicină, Artă, Cultură vin ca raza ce luminează dorinţa de cultură

„Universitatea, această fortăreaţă de ştiinţă, gândire creatoare, cultură şi educaţie pusă în slujba sănătăţi, are înscrisă pe frontispiciul ei şi aceea de a forma oameni complecţi, profesionişti, dar şi înnobilaţi spiritual. Unor asemenea deziderate a răspuns cu dăruire Galele Medicină, Artă, Cultură, organizate cu profesionalism de cel care este sufletul acestora: Prof. Dr. Nicolae Hâncu.

A dăruit ceva trainic societăţii clujene, din partea Universităţii, a şcolii care l-a format şi pe care a slujit-o cu profesionalism şi pricepere, ani înşir. Nu a renunţat, nu şi-a pierdut speranţa, nici atunci când apăreau răstălmăciri a bunelor intenţii care îl animau, căci confortul moral prevenit din cultura ce îl caracteriza, profesionalismul şi conştiinţa lucrului bine făcut îl ambiţionau să continue cu mai multă perseverenţă. Dar înainte de toate acestea, voinţa de a face ceva, înţelepciunea, munca susţinută, ce au generat succesul impus prin caracter şi personalitate, l-au determinat să continue cu perseverenţă.

Are incontestabil, darul de a se fi implicat trup, suflet, minte şi energie în organizarea tuturor acestor reuniuni lunare, prin stăriunţă, înţelepciune şi discernământ, în alcătuirea programelor care răspundeau cu exigenţa auditorului şi care se defineşte la Galele Medicină, Artă, Cultură, devenind evenimente aşteptate lună de lună. Proiect de suflet a profesorului, prin harul cu care a fost înzestrat şi pe care le defineşte astfel: “Galele sunt parte din profesia mea

Într-o societate în care evenimentele cotidiene ne copleşesc şi ne fac să exclamăm tot mai des , că multe merg cu susul în jos, că moralitatea a luat-o razna, ca sistemul de valori e răsturnat şi că de multe ori nu ne mai regăsim în ceea ce se întâmplă în jurul nostru, Medicină, Artă, Cultură vine ca raza ce luminează dorinţa de cultură, o lume care nu se poate lipsi de cultură, şi iată a ajuns la 25 de ani de existenţă şi la peste 200 de gale, cu mesajul că sunt o reuşită deplină.

Cel care a dat un nume şcolii medicale clujene, Profesorul Iuliu Haţieganu, menţiona că obiectivele prioritare ale activităţii universitare trebuie să fie înstruirea, educaţia, cercetarea,viaţa academică şi extensia universitară, o mişcare cultural-educativă adresată populaţiei transilvane, ca urmare membrii universităţii s-au implicat într-un program de conferinţe, realizând “educaţia întru cultură”. Peste timp, Prof. Octavian Fodor- rector, dar şi Prof. Dan Dumitraşcu, le-au preluat sub forma Salonului de Iarnă al Medicilor care se desfaşoară anual în saloanele Muzeului Naţionale de Artă din Cluj-Napoca. Acestea pot constitui izvoarele iniţiativei Profesorului Nicolae Hâncu a ceea ce aniversăm acum Galele Medicină, Artă, Cultură, care au debutat în martie 1997 în unicul ambient al sălii “Tonitza”.

Deseori sala “Tonitza” de la Muzeul de Artă Cluj, s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei care doreau să fie alături de organizatorii galelor. O bună perioadă de timp acestea s-au desfăşurat în sala Operei Române urmate de un spectacol al artiştilor acestei instituţii. Uneori s-au desfăşurat în sala Academiei de Muzică “Gh. Dima” sau în sala Studioului Radio Cluj, în colaborare cu Muzeul de Artă, Academia Română-filiala Cluj şi Consiliul Judeţean.

Aş remarca faptul că Galele Medicină, Artă, Cultură se înscriu într-o tradiţie de educaţie pentru cultură şi artă în Universitate, alături de alte manifestări similare cum ar fi: Orchestra Medicilor. brigăzi artistice, Echipa de teatru studenţesc, seri culturale la clubul studenţesc,toate se constituie un mesaj pentru studenţii universităţii, acela că un adevărat slujitor al sănătăţii trebuie să fie, nu numai un bun profesionist, dar şi un iubitor de artă şi cultură.

Personalităţi de prestigiu, marcante, ale lumii medicale, academice,universitare, social-economice, culturale, artistice sau aparţinând diferitelor confesiuni religioase s-au perindat lună de lună în manifestările Galelor, împreună cu Prof. Dr. Nicolae Hâncu , omul al cărui suflet şi energie se confundă cu acest eveniment care, iată, a ajuns la 25 ani aniversare. Deseori, alături de personalităţile menţionate, adevărate momente de desfătare artistică au oferit şi Orchestra de tineret Claudiopolis, dirijor Vlad Eniu, precum şi microrecitalurile apreciate e audienţă, oferite de solista Patricia Nicula.

De fiecare dată, spectatorii Galele Medicină, Artă, Cultură, s-au îmbogăţit spiritual, prin prezenţe actoriceşti de prestigiu, recitaluri ale unor poeţi cunoscuţi, concerte a Filarmonicii Transilvania, sute de conferinţe sau lansări de carte.

Amfitrionul acestora, Prof. Dr. Nicolae Hâncu le defineşte astfel: “O poveste adevărată despre şi cu oameni mari, despre faptele lor minunate, care au făcut istorie, o poveste despre anotimpurile Clujului cultural şi academic”.

Frumoase ca nişte poeme, dar şi încărcate de emoţii, Galele Medicină, Artă, Cultură, dăinuie în această cetate spirituală de gândire creatoare,de credinţă, de voinţă şi ideal, stau şi vor sta în serviciul culturii, ştiinţei şi educaţie.

La mulţi,mulţi ani!

VIVAT! CRESCAT! FLOREAT!”

Michaela Bocu: O poveste despre istorii adevărate-CUNOAŞTERE, PERSEVERENŢĂ, IUBIRE, VIAŢĂ

„Precum multe din cele frumoase, trainice ale vieţii, încărcate de semnificaţii ale căror contururi nu pot fi estompate, şi Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ s-au născut într-o primăvară. Într-o primăvară mustind a belşug, în care entuziaşti din elita intelectualităţii clujene s-au reunit întru Marea Cultură, din dorinţa de a împărtăşi din înţelepciunea lor.

Scriam, cu ani în urmă, într-un moment de inspiraţie, că acest parcurs, precum al altor embleme ale Clujului, a fost unul presărat cu pulberi de stele. Au trecut, aşadar, mai bine de două decenii de când am păşit, lună de lună, fizic sau, forţaţi de îmrejurări, on-line, pragul Galelor şi am făcut-o cu bucurie, cu seninătate și optimism, cu mulţumirea că de la microfonul acestora ne vom îmbogăţi cu idei şi cunoştinţe pentru dezvoltarea noastră personală. Timpul din urmă însă, potrivnic, ne-a privat de bucuria întâlnirilor şi dialogurilor noastre intelectuale.

Alăturarea cuvintelor ce definesc valori precum MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ nu este întâmplătoare. Medicina este adeseori artă, artă care – alături de ştiinţă şi educaţie – face parte din cultura unei comunităţi, naţiuni sau ţări. Înţelepciunea, cultura, iubirea, toate se cer dăruite oamenilor, iar Galele clujene au făcut tocmai acest lucru, cu mult succes. Lansate ca reuniune lunară a elitelor culturale şi ştiinţifice ale Clujului, devenite apoi prin anvergură şi impact naţional şi chiar internaţional veritabile forumuri de dezbateri savante, Galele MEDICINĂ, ARTĂ, CULTURĂ şi-au continuat drumul glorios şi în mediul virtual sau prin intermediul tiparului. De atunci, de la primul gong, din 26 martie 1997, sub egida Galelor s-au scris pagini pentru memoria istorică şi cea afectivă, acestea înălţând evenimentul pe un piedestal greu de atins. S-au orânduit încă de la început, temeinic în câmpul excelenţei. Fie că au fost dezbătute teme din domeniile medicinei, filosofiei, literaturii, muzicii, artelor plastice, ştiinţelor economice, geografiei sau ştiinţelor istorice, adesea din perspectivă interdisciplinară, fie că au fost prezentate priorităţi ale cercetării ştiinţifice clujene în context internaţional, mărturii de credinţă creştină din partea celor mai înalţi ierarhi ai bisericilor Ortodoxă sau Greco-Catolică, fie că au fost lansate cărţi de referinţă pentru varii domenii sau au fost omagiaţi marii oameni care au conferit vizibilitate, prestanţă şi faimă Clujului, personalităţi uriaşe – de fiecare dată publicul Galelor s-a îmbogăţit spiritual. Organizator şi amfitrion al Galelor a fost şi este Prof. dr. Nicolae HÂNCU – cel care, cu altruism, emoţie, ştiinţă si o uriaşă risipă de pasiune, ca într-o călătorie încărcată de miracole, a mobilizat în jurul său personalităţi reprezentative pentru Clujul cultural şi ştiinţific. Medic, universitar, academician, coagulând energii creatoare cu totul deosebite, a reuşit să dezvolte această mişcare culturală până la dimensiunile unei instituţii care trăieşte, ale unei extensiuni universitare sau, în plan simbolic, ale unei stări de spirit. Au fost, de-a lungul timpului, câteva sute de conferinţe si mini-concerte, dar au fost şi grandioase spectacole de operă pe scena Operei Naţionale Române, recitaluri ale poeţilor sau prezențe actoriceşti de calibru, concerte ale Filarmonicii “Transilvania” sau producţii ale studenţilor muzicieni, au fost expoziţii ale marilor artişti plastici ai Clujului şi ai ţării şi câte şi mai câte… . Celor de la început, de acum trei sferturi de veac, gratitudinea că au avut curajul de a pleca pe un drum care, departe de a fi fost lin, s-a dovedit a fi presărat cu pulberi de stele. Pulberi pe care le-am luat pe încălțări, spre a le duce mai departe. Celor de azi, în frunte cu acelaşi vizionar de acum 25 de ani, Prof. dr. Nicolae HÂNCU, preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Membru de Onoare al Academiei Române – adâncă plecăciune.

Acesta a fost drumul ce se confundă cu un destin asumat şi o confraternitate academică şi artistică deschisă către lume prin bunăvoinţa si implicarea unor oameni aleşi. La ora celor 25 de ani, Galele se prezintă invăluite de o poezie caldă și de acel mister al trecerii şi plinirii timpului, într-un permanent dor de cunoaştere, viaţă şi iubire. Avem de=a face cu un soi de metafizică ce plasează Galele aproape de zona abstracțunilor universale. Căci Galele sunt, până la urmă, VIAȚĂ. VIAȚA NOASTRĂ”.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut