Un nou concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile clujene de învățământ preuniversitar

O nouă sesiune a concursului pentru ocuparea celor 20 de funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj, rămase vacante, după desfășurarea edițiilor din septembrie-decembrie 2021, respectiv ianuarie-martie 2022, este organizată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în perioada iunie-octombrie a.c.

La concurs  pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare; sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare/ casele corpului didactic/ Palatul Național al Copiilor/ Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerului Educației; nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/ inspectorate școlare etc. sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției; nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Depunerea dosarelor de candidatură este programată în prima jumătate a lunii iulie, iar proba scrisă se va desfășura în 8 septembrie. Interviurile sunt programate a fi susținute în perioada 22-29 septembrie.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut