Un IT-ist câștigă 2,4 salarii medii sau 4,6 salarii minime

Și în ultima lună de primăvară din acest an, cele mai mari salarii le-au obținut IT-iștii, iar cele mai mici venituri au fost obținute de angajații din HoReca și din fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, diferența între salariile medii obținute în domeniile respective fiind de peste 7.600 lei.

In aprilie, salariul mediu net a fost 3.967 de lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 30 de lei (cu 0,8%), cele mai mari salarii fiind obținute în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, inclusiv activităţi de servicii informatice (9.746 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2.120 lei).

Datele prezentate de Institutul Naţional de Statistică arată că, față de luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 11,4%, însă, în raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real a fost 97,9%.
În aprilie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, salari
ul mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, dar și datorită reluării activităţii anumitor agenţi economici, realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari. Cele mai semnificative creşteri ale salariului mediu net s-au înregistrat în extracţia cărbunelui superior şi inferior (cu 30,2%), în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (cu 20,8%), în intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, transporturi pe apă, activităţi de servicii anexe extracţiei, transporturi aeriene, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, industria metalurgică (între 8% şi 12%). Creșteri salariale între 3% şi 7,5% au fost consemnate în alte activităţi extractive, telecomunicaţii, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, tranzacţii imobiliare, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), transporturi terestre şi transporturi prin conducte, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), alte activităţi de servicii.
Scăderi importante ale salariului mediu net au fost înregistrate în fabricarea produselor din tutun (cu 32,3%), în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii, cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale (cu 18,8%) și în fabricarea băuturilor (cu 11%). Diminuări salariale între 3% şi 9,5% au fost consemnate în activităţi de editare, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, extracţia minereurilor metalifere, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), fabricarea produselor textile, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.
În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale salari
ului mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (cu 0,7%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (cu 0,1%). În învăţământ, salariul mediu net a scăzut față de luna precedentă cu 1,7%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare.

Top salarii peste 1.000 euro (5.000 lei)

1. Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, activităţi de servicii informatice 9.746 lei

2. Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 8.268 lei

3. Activităţi de editare 7.971 lei

4. Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 7.815 lei

5. Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 7.795 lei

6. Activităţi de servicii anexe extracţiei 7.150 lei

7. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 7.237 lei

8. Transporturi aeriene 6.370 lei

9. Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 6.311 lei

10. Fabricarea produselor din tutun 6.177 lei

11. Extracţia cărbunelui superior şi inferior 6.056 lei

12. Telecomunicaţii 5.612 lei

13. Activități de Cercetare-dezvoltare 5.500 lei

14. Administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public (exclusiv forțele armate și asimilați) 5.335 lei

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut